ŠUSA

Susa logoŠiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA) – 16 metų veikianti nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti ŠU studentams. Pagrindinis mūsų tikslas – ginti studentų teises ir interesus Šiaulių universitete.

Mūsų tikslai:

  • Dalyvauti organizuojant studijų procesą, rengiant studijų programas;
  • Rūpintis akademinių, socialinių problemų sprendimu, kultūrinių mainų programų organizavimu bei kitais studentams aktualiais klausimais;
  • Padėti studentams integruotis į visuomeninį gyvenimą ir tobulėti;
  • Ugdyti studento pilietiškumo jausmą;
  • Remti ir skatinti bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei studentų ir jaunimo organizacijomis.

Sekite mūsų naujienas:
socialiniame facebook tinkle ŠUSA;
interneto svetainėje susa.lt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *