Šiaulių moksleiviai šiltai sutiko Valdybos narę.

Šių metų kovo 4 dieną į Lietuvos Moksleivių Sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro posėdį buvo atėjusi Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” Valdybos narė Fausta Roznytė. Ji pasakojo apie savo organizacijos veiklas, struktūrą ir visi diskutavome apie iškilusias problemas. Taip pat buvo išrinkta Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkės Ramunės Bernotaitės dešinioji ranka, viceprezidentė – Everina Konderauskaitė, į kurią galima kreiptis visais klausimais. Lietuvos Moksleivių Sąjungos Šiaulių skyrius yra pasiruošęs aktyviai veikti. Jau šiais metais Vadovų Klube (visų Šiaulių mokyklų prezidentų susitikime) išsiaiškinome, kad progimnazistams trūksta informacijos apie gimnazijas. Atsižvelgę į šią problemą suorganizavome renginį ,,Būsimas gimnazistas”, kurio metu prisistatė visos Šiaulių mokyklos, į kurias gali patekti būsimi devintokai. Jau ši mėnesį vyks ataskaitinis Mokinių Savivaldų Forumas, kurio metu bus pristatyta pusmečio ataskaitą. Taip pat teikėme projektą, dėl tradicinio vienuoliktos klasės moksleivių renginio – ,,Moksleivių savaitė”. Turime planų jau ir kitiems mokslo metams, organizuoti Savivaldų Forumą, kurio metu stiprintume savivaldų darbą.