Šiaulių miesto savivaldybė skelbia 2015 metų jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursą

Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso tikslas – skatinti jaunimo saviraišką, iniciatyvumą, bendruomeniškumą, plėtoti jaunimo organizacijų veiklą Šiaulių mieste. Jaunimo iniciatyvų teikėjai gali būti jaunimo organizacijos, neformaliosios jaunimo grupės, iniciatyvūs jaunuoliai.

Reikalavimai iniciatyvų vykdytojams ir dalyviams: ne mažiau kai ½ projekto vykdytojų turi būti asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

Prioritetai teikiami:
–  projektai, kurie iš dalies finansuojami iš kitų šaltinių
–  išliekamąją kultūrinę ir socialinę vertę turintiems projektams;
–  jungtiniams organizacijų projektams;
–  tęstiniams projektams;
– savanorystės skatinimo projektams;
– šviečiamojo pobūdžio projektams;
– organizacijų vidinės komunikacijos stiprinimo projektams.

Iniciatyvų paraiškos turi būti pateiktos Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62) prie 10 langelio iki 2015 m. vasario 11 d. 15 val. arba atsiųstos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki 2015 m. vasario 11 d. (imtinai)
Papildoma informacija teikiama tel. 596 303, el. p. dalia.vietiene@siauliai.lt.

forma_pildymui2015
Jaunimo iniciatyv_ nuostat_2015 (1)