Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ delegatai Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryboje

2013 m. gegužės 30 dienos Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-125 buvo patvirtina Šiaulių miesto Jaunimo reikalų taryba, kurios sudėtyje yra šeši Šiaulių miesto jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” delegatai.
Pirmininko pavaduotoja išrinkta Gabrielė Gendvilaitė, Šiaulių universiteto studentų atstovybės prezidentė.
Taip pat “Apskritojo stalo” deleguoti asmenys yra:
Vilmantas Mockus, Jaunimo organizacijos DARBAS narys;
Mindaugas Kiesas, Jaunimo organizacijos DARBAS Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas;
Malik Agamalijev, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas;
Santa Milaševičiūtė, Lietuvos moksleivių sąjungos, Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;
Mantas Viliušis, Lietuvos skautijos Šiaulių tunto draugininko pavaduotojas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *