Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ – kartu mes nenugalima jėga!

13 Apskritasis stalas visuotinis

Vasario 20 dieną vyko ir pavyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” konferencija!

Šių metų vasario 20 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ visuotinis narių susirinkimas – konferencija. Susirinkime dalyvavo ne tik jaunimo organizacijų atstovai, bet ir miesto tarybos nariai, kurie neslėpė simpatijų aktyviam jaunimu ir džiaugėsi jau nuveiktais darbais. Juk iš tiesų, 2015 – 2016 metai, pirmininkaujant Arnoldui Aluzui, pasižymėjo renginių gausa, savanorystės plėtra ir jaunimo politikos mieste stiprėjimu.

Viena svarbiausių konferencijos dalių buvo „Apskritojo stalo“ pirmininko rinkimai. Juo vienbalsiai buvo išrinktas ilgametis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos, Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Malik Agamalijev, savo kalboje akcentavęs organizacijų stiprinimą, dialogą, asociacijos, kaip išskirtinio jaunimo ženklo pripažinimą. Naujasis jaunimo lyderis siūlė tvirtinti asociacijos valdybos sudėtį – 5 asmenis. Jais vienbalsiai buvo išrinkti: Julija Kazanavičiūtė (Lietuvos moksleivių sąjunga), Benas Tinteris (Lietuvos Skautija), Artūras Jasaitis (JCI Šiauliai), Vaidas Rusys (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) ir Fausta Roznytė (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga). Revizijos komisijos sudėtis taip pat buvo vienbalsiai patvirtinta: Rosita Adomavičiūtė (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), Laurynas Kižas (Lietuvos Šaulių sąjunga), komisijos pirmininkas – Arnoldas Aluzas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).

Linkime nesibaigiančių idėjų, ryžto, užsispyrimo ir motyvacijos atstovaujant Šiaulių miesto jaunimą!