Savivaldybės turtas tampa našta?

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” pirmininkas Vilmantas MOCKUS dalyvavo Laisvųjų piliečių organizuotoje diskusijoje apie neracionaliai tvarkomą Savivaldybės turtą. Buvo keliami įvairūs miestiečiams aktualūs klausimai apie tai kam reikalingas turtas, kurio nesugebama panaudoti, kiek kainuoja pastatų išlaikymas ir t.t.?

Savivaldos turtas

Diskusijos metu paaiškėjo, kad savivaldybė vargsta negalėdama parduoti nenaudojamo turto, kita vertus neieško būdų, kaip šį procesą paspartinti

Šiaulių “Aušros” muziejaus direktorius Raimundas BALZA siūlė atlikti Savivaldybės turto valdymo auditą ir atsakyti visuomenei, kiek kainuoja nenaudojamų ar neefektyviai naudojamų patalpų išlaikymas. Pokalbyje dalyvavęs Savivaldybės Turto skyriaus vedėjas Gytis Skurkis pripažino, kad išlaidos tokiam turtui sudaro reikšmingą biudžeto dalį.
Žemės ūkio ministerija yra nustačiusi, kad savivaldybės turi teisę tvarkytis savo teritorijoje taip, kaip nori. Gali perimti net privatiems asmenims priklausančius apleistus pastatus ir perduoti efektyviau besitvarkantiems naudotojams. Žinoma, savo turtą savivaldybės taip pat privalo protingai tvarkyti.

Nors Šiaulių miesto savivaldybė deklaruoja sudaranti sąlygas jos turtu naudotis visuomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, besikreipiantiems privatiems asmenims dažniausiai parodo duris. Tai paaiškėjo diskusijoje išnagrinėjus konkretų atvejį: į Savivaldybę dėl patalpų nuomos kreipėsi visuomenės atstovė, norinti vykdyti sveikatinimo veiklą. Jai iš karto buvo atsakyta, kad tinkamų patalpų nėra.

“Manau savivaldybės administracija kartais nesuvokia kokiems specialistams pagal jų kompetenciją reikia deleguoti konkrečius darbus. 2014 metais buvo pradėtas dialogas su Šiaulių miesto savivaldybe dėl tam tikrų patalpų administravimo perleidimo Šiaulių “Apskritajam stalui”, deja specialistai išaiškino, kad savivaldybės turtas gali būti perleidžiamas tik savivaldybės įmonėms. Šiandiena sužinojau, kad buvome informuoti neteisingai” – apgailėstavo susiklosčiusias situacija “Apskritojo stalo” pirmininkas Vilmantas Mockus.

Vidmanto JAPERTO nuomone, spręsdama turto valdymo klausimus Savivaldybė turėtų atsižvelgti į bendruomenės atstovų siūlymus.

Diskusiją apibendrinęs Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas TAMULAITIS pabrėžė, kad Šiaulių miesto savivaldybėje turto reikalai yra per daug politizuoti. Priimdami sprendimus politikai ne visada atsižvelgia į specialistų nuomonę. Trūksta atsakomybės už neefektyviai valdomą Savivaldybės turtą. Nėra aiškių turto panaudojimo vertinimo kriterijų.

Savivaldybė vargsta negalėdama parduoti nenaudojamo turto, kita vertus neieško būdų, kaip šį procesą paspartinti. Besikreipiantiems potencialiems pirkėjams nesuteikia reikiamos informacijos, kaip pagal planavimo ir kitus dokumentus siūlomas įsigyti turtas galėtų būti plėtojamas ateityje.