PAKARTOTINAI SKELBIAMAS 2013 METŲ NACIONALINIO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FORUMO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KONKURSAS

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-64 (Žin., 2011, Nr. 17-814) patvirtintos Nevyriausybinio sektoriaus plėtros 2011–2013 metų programos 1.2 priemonę, konkurso būdu atrinkti nevyriausybinę organizaciją, kuri organizuotų metinius nacionalinius nevyriausybinių organizacijų forumus, kuriuose nevyriausybinių organizacijų atstovai galėtų dalytis gerąja bendradarbiavimo praktika ir kuriuose būtų aptariami aktualūs nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos klausimai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pakartotinai skelbia 2013 m. nacionalinio nevyriausybinių organizacijų forumo organizavimo projektų vertinimo ir atrankos konkursą. Maksimali projekto finansavimo suma – 14600 Lt.

Paraiškas ir kitus būtinus dokumentus prašome pateikti iki 2013 m. spalio 21 d. imtinai adresu:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2013 m. nacionalinio nevyriausybinių organizacijų forumo organizavimo projektų vertinimo ir atrankos konkursui
A. Vivulskio g. 11, 105 kab.,
03610 Vilnius

Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje – A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinetas, arba telefonais (8 5) 266 8173 ir 8 706 68249.

Daugiau informacijos: http://www.socmin.lt svetainėje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *