LSDJS

 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS ŠIAULIŲ MIESTO SKYRIUS

 

          Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – jaunimo organizacija, besilaikanti kairiosios politinės ideologijos. Mūsų svarbiausios vertybės – socialinis teisingumas,10174901_813375798695406_5061472722094817110_n solidarumas, demokratija ir žmogaus teisės.Organizacija vienija pilietiškus, aktyvius, socialiai atsakingus ir kūrybingus jaunus šiauliečius.

Būdamas sąjungos nariu TUGALI:

  • dalyvauti LSDJS renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, išreikšti save dalyvaudamas LSDJS organizacinėje veikloje;
  • turiningai leisti laisvalaikį su bendraminčiais visoje šalyje; stažuotis tarptautinėse socialdemokratinėse organizacijose;
  • dalyvauti jaunimo mokymuose Lietuvoje ir užsienyje;
  • formuoti Lietuvos jaunimo politiką;
  • kandidatuoti į LR Seimą, Savivaldybių tarybas ar Europos Parlamentą bei ĮGYVENDINTI VISAS SAVO ĮDĖJAS AKTYVIŲ IR DRĄSIŲ JAUNŲ ŽMONIŲ KOMANDOJE!

VEIKLOS KRYPTYS:

         Visuomeninės akcijos
         Šiaulių jaunieji socialdemokratai, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į tam tikras problemas arba norėdami ugdyti visuomenės, ypač jaunosios kartos, pilietiškumą dažnai organizuoja įvairias socialines akcijas. Jomis prisideda prie jaunimo politikos formavimo Šiaulių mieste.
           Kaip pavyzdžius galima paminėti viešąsias akcijas: „Neparduok savo balso“, tarptautinės ligonių dienos „Raudonos nosies diena“ minėjimas, aplinkosauginį projektą – „Visuomeninio transporto populiarinimas Šiaulių miesto gyventojų tarpe“ ir kt.

         Projektų rašymas ir įgyvendinimas
         Šiaulių jaunieji socialdemokratai jau keletą metų iš eilės rengia ir įgyvendina keletą įdomių ir svarbių projektų. Kiekvienas sąjungos narys šioje veikloje gali įgyvendinti savo vizijas ir suburti komandą projekto tikslams pasiekti. Projektai rengiami ir įgyvendinami tik su kilniu tikslu, kad šiauliečiai pajaustų naudą iš šių veiklų.
Kaip pavyzdžius galime paminėti: „Šiaulių gimnazistų protmūšių čempionatai“, Šiaulių miesto darželiams skirtas projektas „Rūšiuok kūrybiškai“ ir daugelis kitų, kurių tikslas vienyti Šiaulių miesto bendruomenę, ją šviesti ir stiprinti socialinį atsakingumą.

 

Mus sekite https://www.facebook.com/siauliulsdjs

SĖKMĖS!!

 

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!