| Naujienos | Kviečiame dalyvauti apklausoje ir Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengime

Naujienos

Kviečiame dalyvauti apklausoje ir Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengime

  Gruodžio 7 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama Alfredo Jonuškos, ir Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, pasirašė iš Europos Sąjungos investicijų fondų (8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“) lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0046 „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“ sutartį. […]

Siauliai_centras

 

Gruodžio 7 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama Alfredo Jonuškos, ir Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, pasirašė iš Europos Sąjungos investicijų fondų (8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“) lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0046 „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“ sutartį. Baigti įgyvendinti projektą numatoma iki 2016 m. vasario 12 d.

Bendra projekto vertė – 4 320,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 3 996,00 Eur. Pagal šią sutartį bus parengta Šiaulių miesto vietos plėtros strategija, kurios tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Parengta vietos plėtros strategija bus teikiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, siekiant gauti finansavimą joje numatytų veiklų įgyvendinimui. Projektų vykdytojais ir paramos gavėjais pagal patvirtintą vietos plėtros strategiją galės būti visi Šiaulių mieste veiklą vykdantys privatūs ir vieši juridiniai asmenys.

Vietos plėtros strategija bus rengiama atsižvelgiant į Šiaulių miesto gyventojų bei įmonių ir organizacijų poreikius bei pasiūlymus. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti apklausoje ir iki 2015 m. gruodžio 20 d. užpildyti anketą, kurią rasite ČIA(http://apklausa.lt/f/siauliu-miesto-vvg-vietos-pletros-strategijos-rengimas-agst6ug/answers/new.fullpage).

Gruodžio 14 d., pirmadienį, 17:10 val. naujojoje Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) Šiaulių miesto vietos veiklos grupė organizuoja viešą strategijos rengimo seminarą – konsultaciją, kurio metu bus pristatyti strategijos rengimo tikslai, grafikas, tinkami pareiškėjai, tinkamos finansuoti pagal strategiją veiklos ir projektai, bei išlaidų kategorijos, kurioms gali būti skiriamas Europos Sąjungos investicijų fondų finansavimas.

Susitikimo metu taip bus pristatyta 20142020 metų Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo programa (URBAN).

Registruotis į renginį prаšome el. paštu siauliu.miesto.vvg@gmail.comiki 2015 m. gruodžio 14 d.

recommended

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!