| Naujienos | ŠJOA “Apskritasis stalas” Visuotinis susirinkimas. Ilgos diskusijos, nauji veidai ir naujas Pirmininkas.

Naujienos

ŠJOA “Apskritasis stalas” Visuotinis susirinkimas. Ilgos diskusijos, nauji veidai ir naujas Pirmininkas.

Šių metų vasario 7 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ visuotinis susirinkimas. Susirinkimas truko beveik 3 valandas, tad galime pagirti susirinkusius dalyvius ir delegatus, kurie išliko susikaupę ir konstruktyvūs iki pat pabaigos. Diskusijos kilo aptariant ir veiklos, ir finansinę ataskaitą, kurią pateikė buvęs Pirmininkas Vilmantas Mockus, pažymėdamas ne tik atliktus […]

Šių metų vasario 7 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ visuotinis susirinkimas. Susirinkimas truko beveik 3 valandas, tad galime pagirti susirinkusius dalyvius ir delegatus, kurie išliko susikaupę ir konstruktyvūs iki pat pabaigos. Diskusijos kilo aptariant ir veiklos, ir finansinę ataskaitą, kurią pateikė buvęs Pirmininkas Vilmantas Mockus, pažymėdamas ne tik atliktus darbus, bet ir 2014 metais iškilusias kliūtis. Žinoma, galime pasidžiaugti, kad visos projektinės lėšos buvo panaudotos, o tai – vienas iš svarbiausių punktų planuojant atsakingos organizacijos veiklą.

Taip pat svarbūs buvo Pirmininko ir Valdybos rinkimai. Deja,  Pirmininko pareigas užimti panoro tik vienas asmuo – Arnoldas Aluzas, kuris ankščau buvo valdybos narys. Kandidato kalba buvo grieža bei užtikrinta, tad nepaliko  abejingų, kad kandidatas gerai supranta ŠJOA „Apskritasis stalas“ veiklą, problemas bei sunkumus, su kuriais susiduria jaunimo organizacijos Šiaulių mieste. Po diskusijos su kandidatu, įsitikinę, kad Arnoldas yra atsakingas, turintis patirties asmuo perimti „Apskritojo stalo“ vadovavimą, delegatai vienbalsiai patvirtino jo kandidatūrą tapti pirmininku.

Nauja valdyba ir revizijos komisija (iš kairės pusės): Saulius Černiauskas (Revizijos Pirminikas), Neda Gorytė (Valdybo narė), Arnoldas Aluzas (Pirmininkas), Fausta Roznytė (Valdybos narė), Lukas Povilaitis (Valdybos narys), Malik Agamalijev (Revizijos narys), Vilmantas Mockus (Revizijos narys)

Nauja valdyba ir revizijos komisija (iš kairės pusės): Saulius Černiauskas (Revizijos Pirmininkas), Neda Gorytė (Valdybos narė), Arnoldas Aluzas (Pirmininkas), Fausta Roznytė (Valdybos narė), Lukas Povilaitis (Valdybos narys), Malik Agamalijev (Revizijos narys), Vilmantas Mockus (Revizijos narys)

Valdybos rinkimo metu į 4 valdybos vietas pretendavo 3 asmenys. Šis faktas verčia sunerimti, nes  parodo, kad Šiaulių miesto  organizacijų jaunimas nėra pakankamai ambicingas, o galbūt atsakingas, ir jis nėra pasiruošęs prisiimti atsakomybę kuriant tolimesnį miesto veidą ar  aktyviai formuojant jaunimo politiką. Bet, galime pasidžiaugti, kad į valdybos vietą pretendavo visiems žinoma jaunimo aktyvistė ir Šiaulių Didžvario    gimnazijos Prezidentė Fausta Roznytė, kurios aktyvumas abejingų nepalieka. Į dar vieną vietą kandidatavo Lietuvos skautų, Šiaulių skautų tunto atstovė Neda Gorytė, kuri savo kolegų buvo įvardinta kaip aktyvi narė bei kaip žmogus aktyviai dalyvaujantis projektinėse veiklose. Taip pat į       valdybos narius kadidatavo Šiaulių universiteto studentų atstovybės narys Lukas Povilaitis, kuris, šiuo metu eina Studentų atstovybės biuro LSP ir         marketingo koordinatoriaus pareigas. Kadangi daugiau kandidatų nebuvo – visi buvo patvirtinti vienbalsiai.

Revizijos komisijos rinkimai ilgai netruko. Kadangi reikėjo išsirinkti tris asmenis, tai pirmasis kadidatavo  Saulius Černiauskas, ilgametis           Jaunimo organizacijos Darbas narys. Kiti du nariai buvo pasiūlyti naujai išrinkto Pirmininko, tai Malik Agamalijev Lietuvos jaunųjų socialdemokratų   sąjungos, Šaulių miesto skyriaus Pirmininkas, kurio revizijos darbo patirtis siekia ne vienerius metus, bei Vilmantas Mockus, buvęs „Apskritojo stalo“   revizijos komisijos narys bei  Pirmininkas. Po prisistatymo kalbų ir pareikšto noro užimti šias pareigas, revizijos komisija buvo patvirtinta.

Kitas svarbus punktas, tai Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos delegatų išrinkimas naujai kadencijai, kuri prasidės, pagal JRT nuostatus, kai bus išrinkta nauja miesto Taryba bei gaus jos patvirtinimą. Į šias pareigas, po dvejų balsavimų buvo išrinkti: Ramūnas Snarskis (Vaikų klubas „Tarp savų“), Malik Agamalijev (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Šiaulių skyrius), Vilmantas Mockus (ŠJOA „Apskritasis Stalas“ revizijos komisijos narys), Arnoldas Aluzas (ŠJOA „Apskritasis stalas“ Pirmininkas), Lina Lukytė (EURODESK, Šiauliai), Gabrielė Gendvilaitė (Šiaulių univesiteto studentų atstovybė).

Taigi išsirinkus naujus žmonės į atsakingas ŠJOA „Apskritojo stalo“ bei Šiaulių miesto JRT pareigas, belieka palinkėti stiprybės ir gerų veiklos metų, su tikslu – pasiekti kuo geresnių rezultatų Šiaulių mieste, jaunimo politikos srityje. Daugiau nuotraukų rasite galerijoje.

recommended

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!