| Naujienos | Šiaulių moksleiviai – pilietiški ir veiklūs

Naujienos

Šiaulių moksleiviai – pilietiški ir veiklūs

Gausus būrys moksleivių iš įvairių Šiaulių miesto mokyklų kovo 18 d. susirinko Šiaulių Universiteto bibliotekoje aptarti Lietuvos moksleivių sąjungos padalinio – Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro (Šiaulių MSIC) pusmečio veiklos rezultatus bei mokyklose vyraujančias problemas. Jau šeštus metus mieste veikiantis Šiaulių MSIC – vienija ir stiprina mokinių savivaldas bei aktyviai atstovauja mokinių interesams vietos ir […]

Gausus būrys moksleivių iš įvairių Šiaulių miesto mokyklų kovo 18 d. susirinko Šiaulių Universiteto bibliotekoje aptarti Lietuvos moksleivių sąjungos padalinio – Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro (Šiaulių MSIC) pusmečio veiklos rezultatus bei mokyklose vyraujančias problemas. Jau šeštus metus mieste veikiantis Šiaulių MSIC – vienija ir stiprina mokinių savivaldas bei aktyviai atstovauja mokinių interesams vietos ir nacionaliniu lygmenimis.

Šiaulių MSIC pirmininkė Ramunė Bernotaitė, pristatydama pusmečio veiklos ataskaitą džiaugėsi, kad moksleiviai, suprasdami meilės tėvynei svarbą, vis aktyviau kartu su kitais mokyklų bendruominių nariais dalyvauja pilietinėse iniciatyvose bei valstybinių švenčių minėjimuose. Per praėjusi pusmetį Lietuvoje vykusi akcija „Lietuvai ir man“ subūrė tautiečius pinti trispalves apyrankes. Šiaulių mokyklos taip pat noriai prisidėjo prie šios iniciatyvos bei taip papildė daugiau nei 250 tūkst. apyrankių kolekciją puošiančią Gediminaičių stulpų konstrukciją Vilniuje.

Deja, kai kurių mokinių savivaldų veikla baigiasi pilietinių švenčių minėjimu bei renginių organizavimu mokyklose. Kad jaunuoliai suprastų, jog svarbiausias mokinių savivaldos darbas –spręsti moksleivių problemas, mokinių savivaldų forume buvo vedami mokymai efektyvaus mokinių savivaldos darbo tema. Diskutuodami, keldami mokyklų problemas ir ieškodami jų sprendimo būdų jaunuoliai sėmėsi naujų žinių, idėjų ir mokėsi vieni iš kitų. Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro savanoriai priminė mokiniams apie Lietuvos moksleivių sąjungos mokymų vadovų vedamus mokymus konkrečiai mokinių savivaldai bei apie respublikinę moksleivių asamblėją.

Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys Šiauliuose aktyviai siekia, kad moksleivių interesams būtų atstovaujama tinkamai, todėl džiaugiamės šio pusmečio pasiekimais ir keliame dar aukštesnius lūkesčius tolimesnei veiklai.

Asmuo kontaktams:LMS
Goda Katkutė
El. paštas: godkatkut@gmail.com
Tel. numeris: +370 641 72697

 

recommended

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!