| Naujienos | Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras yra partneriai projekte „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“

Naujienos

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras yra partneriai projekte „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“ Nr. 10.1.2 ESFA -K-917-02-0017. Projekto tikslas – didinti Šiaurės Lietuvos regiono 16-29 metų jaunimo nepakantumą korupcijai įgalinant atpažinti korupcijos rizikas politinės veiklos […]

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“ Nr. 10.1.2 ESFA -K-917-02-0017.

Projekto tikslas – didinti Šiaurės Lietuvos regiono 16-29 metų jaunimo nepakantumą korupcijai įgalinant atpažinti korupcijos rizikas politinės veiklos ir teisėkūros bei sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse ir keičiant jų nuostatas bei elgseną korupcinėse situacijose.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių apskrities 16-29 metų jaunimas. Projekte numatoma atlikti tyrimą “Jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas”, kuriuo siekiama  nustatyti jaunimo žinias, nuostatas ir požiūrį į korupciją ir jos paplitimą viešojo valdymo srityse, jų patirtis susiduriant su korupcijos atvejais bei įvertinti antikorupcinį potencialą. Tyrimo pagrindu bus kuriamas neformalios ugdymo programos turinys.

Projekte numatoma įgyvendinti neformalaus ugdymo programą “Korupcija jauno žmogaus gyvenime: raiška ir prevencija”, kurios tikslas – plėtoti tikslinės grupės žinias apie korupcijos apraiškas viešojo valdymo srityse, ugdyti gebėjimus atpažinti korupcijos atvejus bei formuoti nepakantumo korupcijai nuostatas. Tikslinės grupės dalyvių mokysis interaktyviuose seminaruose, kuriuose bus taikomas Forumo teatro metodas, kurio pagrindas socialinis dalyvių aktyvumas. Projekto įgyvensimo laikotarpiu bus įgyvendinamos 3 iniciatyvos: kūrybinės dirbtuvės-fotosesija „Aš nepakantus korupcijai, o TU?“, orientavimosi varžybos, forumas “Kovok su korupcija kol jaunas”. Į forumą numatoma pakviesti atstovus iš pilietinės iniciatyvos “Baltosios pirštinės”, Jaunųjų medikų asociacijos, STT.. Forumo rezultatas – pasirašytas memorandumas, kuris įpareigoja  didesnį dėmesį skirti antikorupciniam jaunimo švietimui ir pasiūlytų pilietinių iniciatyvų įgyvendinimui. Projektas skatina savanorystę, projekto veiklose dirbs savanoriai, bus sudaryta savanorių grupė.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

recommended

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!