| Naujienos | Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskristasis stalas” išsirinko naują komandą

Naujienos

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskristasis stalas” išsirinko naują komandą

2019 m. sausio 16 dieną įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” visuotinis susirinkimas. Jo metu buvo renkami ŠJOA AS valdžios organai bei atstovai į jaunimo reikalų tarybą.  Valdybos pirmininku buvo išrinktas Justinas Linksmutis Samuolis. Jis dėkojo jį palaikiusioms organizacijoms: “Džiaugiuosi, kad organizacijų atstovai balsavo už mane ir kad nei vienam nesukėliau abejonių dėl to, […]

2019 m. sausio 16 dieną įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” visuotinis susirinkimas. Jo metu buvo renkami ŠJOA AS valdžios organai bei atstovai į jaunimo reikalų tarybą.

 Valdybos pirmininku buvo išrinktas Justinas Linksmutis Samuolis. Jis dėkojo jį palaikiusioms organizacijoms: “Džiaugiuosi, kad organizacijų atstovai balsavo už mane ir kad nei vienam nesukėliau abejonių dėl to, kad toliau galiu būti ŠJOA AS pirmininku.” ŠJOA AS valdybos nariais buvo išrinkti Visvaldas Vaičiulis, Greta Limomtaitė, Evelina Lemežytė ir Rūta Zubenaitė, tuo tarpu revizijos komisija – Vaidas Rusys, Malik Agamalijev ir Arnoldas Aluzas. Taip pat nuo ŠJOA AS į jaunimo reikalų tarybą buvo deleguoti Visvaldas Vaičiulis, Arnoldas Aluzas, Justinas Linksmutis Samuolis, Vaidas Rusys, Malik Agamilijev, ir Rūta Zubenaitė.

Rūta Zubenaitė, kuri buvo išrinkta į valdybą ir į jaunimo reikalų tarybą, teigė: “Jei nebūčiau dirbusi,  dalyvavusi renginiuose, tiek, kiek dabar pasiekiau, tikrai nebūčiau pasiekusi, džiaugiuosi ir didžiuojuosi būdama ŠJOA AS valdyboje ir JRT bei galėdama atstovauti tokius pat jaunus žmones kaip ir aš, tai didžiulis iššūkis, kurį stengsiuosi įvykdyti kiek tik jėgos leis.” Ji taip pat paminėjo ŠJOA AS svarbą Šiauliams: “Būtent ši organizacija sprendžia Šiaulių jaunimo problemas, pateikia jas savivaldybei ir su ja bendradarbiauja.”

Taip pat, visuotinio susirinkimo metu, tikrosios narės statusą įgijo asociacija “Civis Aktivus”. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ – skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1998 m., yra viena pirmųjų jaunimo regioninių tarybų, vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu. Šiuo metu ŠJOA AS vienija 15 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas. Taip pat asociacija yra Šiaulių miesto vietos veiklos grupės viena iš steigėjų. ŠJOA AS pagrindinis tikslas atstovauti jaunų žmonių poreikius vietos ir nacionaliniu lygmeniu, vienyti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu.

9.0

user

recommended

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name*

Email*

Website

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!