| Apskritasis Stalas | Šiaulių jaunimas nacionaliniame LIJOT žiemos forume

Apskritasis Stalas

Šiaulių jaunimas nacionaliniame LIJOT žiemos forume

Šių metų kovo 3 – 4 dienomis vyko Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos (LIJOT) organizuojamas Žiemos forumas. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos  „Apskritojo stalo“ (ŠJOA AS) pirmininkas Vaidas Rusys ir valdybos nariai: Vilius Staražinskas ir Viltė Novokovaitė atstovavo Šiaulių miesto jaunimą: aktyviai dalyvavo darbo grupėse, dalijosi bendra asociacijos pozicija Lietuvos jaunumui svarbiais klausimais. Taip pat, tobulino įgūdžius, […]

Šių metų kovo 3 – 4 dienomis vyko Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos (LIJOT) organizuojamas Žiemos forumas. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos  „Apskritojo stalo“ (ŠJOA AS) pirmininkas Vaidas Rusys ir valdybos nariai: Vilius Staražinskas ir Viltė Novokovaitė atstovavo Šiaulių miesto jaunimą: aktyviai dalyvavo darbo grupėse, dalijosi bendra asociacijos pozicija Lietuvos jaunumui svarbiais klausimais. Taip pat, tobulino įgūdžius, kurie yra labai svarbus tolimesnės miesto jaunimo nuomonės formavimui ir atstovavimui.

Forumo metu pirmąją dieną buvo sudarytos šios darbo grupės: jaunimo verslumas, darbas ir emigracija, švietimo reforma. Kitą dieną buvo aptartos šios temos: moterų įtraukimas į privalomosios pradinės karo tarnybos sąrašus, pirmosios pagalbos ugdymas ir slaugytojų, sveikatos specialistų kompetencija bei funkcija mokyklose, lyčių lygybė – dalis jaunimo teisių. Valdybos narys Vilius Staražinskas pasakoja: “darbo grupių metu išsikėlėme problemas šiose srityse ir galvojome sprendimo būdus, rezultatus pristatėme bendrai susirinkusiems jaunimo lyderiams“.

„Forume aptartos temos yra svarbios ne tik nacionaliniame lygmenyje, bet ir vietiniame. Todėl ŠJOA „Apskritasis stalas“ kaip Šiaulių jaunimą atstovaujanti organizacija kvies jaunimą ir politikus diskutuoti šiomis temomis ir ieškoti geriausių sprendimų mūsų mieste“, kalbėjo pirmininkas Vaidas Rusys.

Iš kairės: Vilius Staražinskas, Vaidas Rusys, Viltė Novikovaitė. Nuotr. “žiauriai” faino fotografo

Žiemos forumo formatas – turinio formavimo renginys, kuriam įvykus galėtų atsirasti idėjos LiJOT pavasario Asamblėjai ir tolesnėms veikloms. Taip siekiama kokybiško interesų atstovavimo, didesnio narių supratimo ir įsitraukimo į bendrų pozicijų formavimą.

Renginio tikslas – LiJOT organizacijų atstovams diskutuoti aktualiausiomis jaunimo politikos temomis, dėl kurių organizacijos dar neturi bendros pozicijos. Taip pat gali būti siekiama suformuoti konkrečias pozicijas, rekomendacijas, pasiūlymus įvairioms institucijoms, jaunimo organizacijoms aktualiais klausimais.

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“  – skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1998 m., yra viena pirmųjų jaunimo regioninių tarybų, vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu. Šiuo metu ŠJOAAS  vienija 15 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir turi 9 nares stebėtojas. Taip pat asociacija yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė, yra Šiaulių miesto vietos veiklos grupės viena iš steigėjų. ŠJOAAS pagrindinis tiklas atstovauti jaunų žmonių poreikius vietos ir nacionaliniu lygmeniu, vienyti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu.

recommended

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!