| Apskritasis Stalas | Dėl 2018 m. jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti konkurso nuostatų

Apskritasis Stalas

Dėl 2018 m. jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti konkurso nuostatų

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (toliau ŠJOA AS) – skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1998 m., yra viena pirmųjų jaunimo regioninių tarybų, vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu. Šiuo metu ŠJOA AS vienija 15 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir turi 9 nares stebėtojas. Taip pat asociacija yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė, yra Šiaulių […]

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (toliau ŠJOA AS) – skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1998 m., yra viena pirmųjų jaunimo regioninių tarybų, vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu. Šiuo metu ŠJOA AS vienija 15 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir turi 9 nares stebėtojas. Taip pat asociacija yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė, yra Šiaulių miesto vietos veiklos grupės viena iš steigėjų. ŠJOA AS pagrindinis tiklas atstovauti jaunų žmonių poreikius vietos ir nacionaliniu lygmeniu, vienyti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu.

“Apskritojo stalo” pirmininkas V. Rusys, kaip ir daugelio kitų jaunimo organizacijų atstovų nepritaria konkurso nuostatams, kurie draudžia maisto prekių ir maitinimo paslaugų išlaidas

2018 m. kovo 12 dieną, buvo paskelbtas konkursas “2018 m. jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti”. Atstovaujant Šiaulių miesto jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir jaunimo neformalias grupes nepritariame 2018 m. Šiaulių miesto jaunimo iniciatyvų  konkurso nuostų punktams: 44.1. punktui, nurodančiam, kad lėšos negali būti skiriamos maisto prekėms ir 44.2. punktui, nurodančiam, kad lėšos negali būti skiriamos maitinimo paslaugoms.

Pirma, nėra nei vienos savivaldybės, kur jaunimo projektų rėmimo nuostatose maisto prekių ir maitinimo paslaugų išlaidos būtų negalimos. Antra, jaunimo oragnizacijų veikloje maitinimas/maistas, kanceliarinės, ūkinės prekės, leidybos paslaugos yra vienos iš svarbiausių išlaidų organizuojant renginius, mokymus, seminarus ir kitas veiklas. Trečia, praktika rodo, kad skirtas finansavimas organizacijoms įgyvendinti kokybiškus projektus yra nepakankamas, todėl nuolatos ieškomi remėjai papildomai prisidėti savo gaminama produkcija. Dėl šios priežasties maisto prekių ir maitinimo paslaugų išlaidų netinkamumas sudaro sunkinančias aplinkybes organizacijoms įgyvendinti kokybiškas ir įtraukiančias veiklas. Ketvirta, organizacijų socialiniai parteniai  noriau prisideda bendradarbiauti ir remti įgyvendinamus projektus, kai organizacijos jau turi bent minimalius savo išteklius. Penkta, šio konkurso nuostatai buvo svarstomi Šiaulių miesto Jaunimo reikalų taryboje, tačiau norime atkreipti dėmesį, jog šie nauji paketimai nebuvo diskutuoti Jaunimo reikalų taryboje, kaip vienoje iš svarbiausių jaunimo politikos struktūrų.

Dėl šių preižasčių ŠJOA AS ir narės nepritaria “2018 m. jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti” konkurso nuostatams, kurie draudžia maisto prekių ir maitinimo paslaugų išlaidas ir prašome pakoreguoti konkurso nuostatus, įtraukiant maisto prekių ir maitinimo paslaugų išlaidas prie tinkamų naudoti lėšų.

recommended

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!