| Naujienos | 36-oje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje dalyvavo Šiaulių “Apskritojo stalo” atstovas

Naujienos

36-oje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje dalyvavo Šiaulių “Apskritojo stalo” atstovas

Balandžio 26-27 dienomis beveik 100 jaunimo organizacijų atstovų Druskininkuose susirinko į  36-ąją Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėją. Jos metu  jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos priėmė svarbius jaunimo politikos dokumentus, išrinko naujus atstovus ir sprendė klausimus, susijusius su LiJOT organizacijomis. Visus susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos pirmininkas J. Požela, kuris […]

Balandžio 26-27 dienomis beveik 100 jaunimo organizacijų atstovų Druskininkuose susirinko į  36-ąją Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėją. Jos metu  jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos priėmė svarbius jaunimo politikos dokumentus, išrinko naujus atstovus ir sprendė klausimus, susijusius su LiJOT organizacijomis.

36 asamblejaVisus susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos pirmininkas J. Požela, kuris pabrėžė, kad su jaunimu susijusios problemos turi būti sprendžiamos ne rytoj, o šiandien. Taip pat sveikinimo žodžius tarė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, kuri gyrė Lietuvos jaunimo politiką kaip vieną geriausių Europos Sąjungoje.

36-osios LiJOT Asamblėjos metu delegatai priėmė 4 jaunimo politikos dokumentus. Siekiant atkreipti Lietuvos valdžios institucijų dėmesį į jaunimo organizacijų finansinę situaciją, priimta rezoliucija dėl valstybės biudžeto lėšų, skiriamų jaunimo organizacijoms. 2009-2014 m. suma, skiriama tiesiogiai jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų projektams ir programoms tesudaro 700 tūkst. litų, tai yra apie 15 litų vienam finansuojamos jaunimo organizacijos nariui. Atsižvelgdamos į šią situaciją, LiJOT organizacijos siūlo perskirstyti 2014 m. valstybės biudžetą ir numatyti galimybę jaunimo organizacijų projektams bei programoms skirti papildomą dalį lėšų.

Pozicija dėl jaunimo įgalinimo sampratos Lietuvoje – kitas priimtas dokumentas, kuris siekia, kad jaunimo įgalinimas būtų suvokiamas kaip jaunimo politikos įgyvendinimo tikslas, kadangi jaunimo įgalinimu siekiama užtikrinti visapusišką jauno žmogaus savarankiškumą, autonomiją, suteikiant jaunam žmogui galimybę prisidėti prie visuomenės vystymo. Jaunimo įgalinimas yra bendras trijų valstybių – Italijos, Latvijos ir Liuksemburgo – pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetas jaunimo srityje. Svarbu užtikrinti, jog Italijos pirmininkavimo metu, jaunimo įgalinimas būtų suvokiamas kaip jaunimo politikos įgyvendinimo tikslas.

Asamblėjos dalyviai išreiškė poziciją ir dėl Jaunimo garantijų įgyvendinimo Lietuvoje. LiJOT pastebėjo, jog šios iniciatyvos įgyvendinimui kol kas buvo naudojamos jau esamos užimtumo skatinimo priemonės. Taip pat trūksta tarpžinybinio bendradarbiavimo ir jaunimo organizacijų įtraukimo ne tik į planavimo procesus, bet ir į įgyvendinimą.  Todėl LiJOT pozicija dėl Jaunimo garantijos iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje siūlo peržiūrėti ir įvertinti šiuo metu jau įgyvendinamas jaunimo užimtumo didinimo priemones ir jų veiksmingumą, kurti ir įgyvendinti naujus ir individualizuotus Jaunimo garantijos įgyvendinimo, plėtoti savanorišką veiklą ir neformalųjį ugdymą bei įtraukti jaunimo nevyriausybines organizacijas į tiesioginį priemonių įgyvendinimą.

Pavasario Asamblėjoje buvo patvirtinta 2013 m. LiJOT bei Jaunimo reikalų tarybos metinės veiklos ataskaitos, atnaujinta LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos sudėtis. Sveikiname naujus LiJOT Valdybos narius: Aivarą Vaiginį, Aliną Batulevičienę, Emilį Remeikį ir Jurgitą Juodišiūtę. Taip pat sveikiname antrai kadencijai perrinktus Alminą Sinevičių, Simoną Šeškį, Vytautą Sabalį ir naujai išrinktus Agnę Albrechtaitę, Raimondą Bogužaitę LiJOT Kontrolės komisijos narius.  LiJOT Stebėtojų gretas papildė dvi naujos organizacijos: Panevėžio rajono organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ ir Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga. Taip pat buvo priimtas sprendimas dėl „Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos” veiklos atitikimo LiJOT įstatams – organizacijos veikimas LiJOT kuriam laikui yra sustabdytas.

“Džiaugiuosi, kad Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija aktyviai įsitraukė į 36 -osios LiJOT asamblėjos darbą. Kartu su kolegomis priėmė kelis svarbius dokumentus visoms Lietuvos jaunimo organizacijoms. Šią asamblėja išrinko keturis naujus valdybos narius, dabartinėje LiJOT valdybos kadencijoje turime net 3 atstovus iš “Apskritųjų stalų”o  tai leidžia tikėti, kad mūsų interesai LiJOT valdyboje bus atstovaujami tinkamai”, – kalbėjo ŠJOA “Apskritasis stalas” valdybos narys Mantas Jakštas.

LiJOT Asamblėja –  Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Asamblėjose, vykstančiose du kartus per metus, delegatai priima svarbiausius sprendimus, susijusius su LiJOT veikla.

recommended

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name*

Email*

Website

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!