Tikrosios narės

Šioje tinklapio skiltyje pateikiamos Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” tikrosios narės.

Šiuo metu tikrosios narės yra:

1. AIESEC Lietuva  (kontaktiniai duomenys);
2. Jaunimo organizacija DARBAS (kontaktiniai duomenys);
3. Klubas „Tarp savų“ (kontaktiniai duomenys);
4. Lietuvos moksleivių sąjunga (kontaktiniai duomenys);
5. Lietuvos skautija (kontaktiniai duomenys);
6. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas “Šiaulių miesto skyrius”  (kontaktiniai duomenys);
7. Lietuvos šaulių sąjunga;
8. Šiaulių kolegijos studentų atstovybė;
9. Šiaulių universiteto studentų atstovybė (kontaktiniai duomenys);
10. Rėkyvos jaunimo organizacija “Ersas”;
11. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras (kontaktiniai duomenys);
12. Asociacija “JCI Šiauliai” (kontaktiniai duomenys).