Narės stebėtojos

Šioje tinklapio skiltyje pateikiamos jaunimo organizacijos siekiančios tapti Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” tikrsiomis narėmis, tačiau kolkas esančios narės stebėtojos.

Šiuo metu narės stebėtojos yra:

1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Jaunimo bendruomenė (TS-LKD JB), Šiaulių skyrius;
2. Šiaulių moksleivių namai;
3. Šiaulių profesinio rengimo centras;
4. Žemaitijos skautų organizacijos Šv. Jurgio draugovė;
5. Jaunųjų konservatorių lyga;
6. Šiaulių univesiteto studentų klubas;
7. Šiaulių miesto savanoriai;
8. Šiaulių liberalusis jaunimas (kontaktiniai duomenys);
9. Asociacija “Veiklus aš” (kontaktiniai duomenys).