Valdyba

Malik Agamalijev
Pirmininkas
Tel. 8 672 33500
El. paštas agamalijev@gmail.com

Samanta Pukinskytė
Valdybos narė
Tel. 8 625 77514
El. paštas pukinskytes@gmail.com

Erika Danilovaitė
Valdybos narė
Tel. 8 605 15286
El. paštas edanilovaite@gmail.com

Viltė Novikovaitė
Valdybos narė
Tel. 8 607 08880
El. paštas vilte01@gmail.com

Jokūbas Stankaitis
Valdybos narys
Tel. 8 676 70282
El. paštas jokubas.stankaitis@gmail.com

Vaidas Rusys
Valdybos narys
Tel. 8 627 11862
El. paštas vrusys@gmail.com

Greta Jočytė
Valdybos nerė
Tel. 8 653 60406
El. paštas gretajocyt@gmail.com