JRT posėdis: įvertintos paraiškos ir pateiktos pastabos organizacijoms.

Kovo 9 dieną vyko Šiaulių savivaldybės, Jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame buvo nagrinėjamos paraiškos jaunimo iniciatyvoms finansuoti. Iš viso buvo pateiktos 23 paraiškos, kurių prašomos sumos siekė beveik 18 tūkstančių eurų. Deja, šį kartą jaunimo iniciatyvoms buvo skirti tik 5792 eurai. Šią sumą pasidalino šios organizacijos: Lietuvos moksleivių sąjunga, Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centras, Rėkyvos jaunimo organizacija „ERSAS“, Jaunųjų konservatorių lyga, Šiaulių skyrius, Šiaurės lietuvos kolegijos studentų atstovybė, Šiaulių Didždvario gimnazija, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Šiaulių miesto skyrius“, ŠJOA „Apskritasis stalas“, Šiaulių univesiteto studentų atstovybė ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Atviros jaunimo erdvės grupė ir Šiaulių skautų tuntas.

Galime teigti, kad dalis organizacijų vis dar nesusipažįsta su Jaunimo iniciatyvos finansavimo konkurso nuostatais bei pateikdami paraiškas neįvykdo visų reikalavimų (nepateikia registracijos pažymėjimo ar vykdytojų CV), o tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko iniciatyvos nebuvo finansuojamos. Kita pastaba buvo, kad pateiktose paraiškose sąmatų eilutės visiškai neatitiko keliamų organizacijų tikslų ir veiklų pobūdžio/ tai suteikia pagrindą Tarybai neskirti finansavimo. Lieka tik patarti organizacijoms atidžiau skaityti nuostatus, kurie yra pateikiami kiekvieną kartą paskelbiant Jaunimų iniciatyvų finansavimo konkursą ir atidžiau planuoti galimas išlaidas, atitinkančias iškeltus tikslus iniciatyvose.