Jaunimo reikalų departamentas organizavo mokymus regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovams

2014 birželio 26 dieną, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ nariai dalyvavo Jaunimo reikalų departamento  organizuotame seminare, skirtame regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovams. Seminaro metu dalyviai sužinojo, kaip rengti, pateikti įvairias ataskaitas. Taip pat gilino žinias Jaunimo nevyriausybinių organizacijų finansinės ataskaitos klausimais.

Jaunimo reikalu departamento mokymai

Akimirkos iš Jaunimo reikalų departamento organizuotų mokymų

Vilniuje vykusiame seminare dalyvavo 11 organizacijų atstovų, kurios gavo finansavimą iš Jaunimo reikalų departamento savo veikloms vykdyti.  Diena buvo padalyta į dvi mokymų dalis: Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių vykdymas, ataskaitų rengimas ir jų pateikimas bei Jaunimo nevyriausybinių organizacijų finansinės apskaitos aspektai. Pirmosios mokymų dienos metu dalyviai buvo supažindinti su projekto vykdymu, vertinimo kriterijais, rekomendacijomis ir reikalavimais,  sąmatos keitimu bei ataskaitomis. Antrosios mokymų dalies metu organizacijų atstovai sužinojo buhalterinės apskaitos reikalavimus kurie yra taikomi nevyriausybinėms organizacijoms.

„Manau šie mokymai buvo labai vertingi, nes informacija buvo pateikta aiškiai ir suprantamai. Dabar tiksliai žinome kokios ataskaitos turi būti rengiamos „Apskritojo stalo“. Tikiu, kad net regioninės tarybos samdančios buhalterinės apskaitos įmones suvoks, kad šiuo klausimu yra dirbama nepakankamai“, – dalinosi įspūdžiais Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Vilmantas Mockus.

ŠJOA „Apskritasis stalas” valdybos nariai turėjo puikią progą susipažinti ir užmegzti ryšius su kitomis regioninėmis tarybomis. Refleksijos metu buvo išsakytas noras dar kartą susitikti panašaus pobūdžio mokymuose.

ŠJOA “Apskritasis stalas” informacija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *