2015 m. vasario 7 dieną vyks Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” visuotinis susirinkimas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė

Šiaulių Universiteto biblioteka, 412 auditorija

 11.50 – 12.05 Dalyvių ir Delegatų registracija.
12.05 – 12.15 Sveikinimo žodis.
12.15 – 12.20 Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
12.20 – 12.35 „Apskritojo stalo“ 2014 metų veiklos ataskaitos pristatymas.Vilmantas Mockus
12.35 – 12.45 „Apskritojo stalo“ 2014 metų finansų ataskaitos pristatymas.Vilmantas Mockus
12.45 – 12.55 „Apskritojo stalo“ revizijos komisijos ataskaitos pristatymas.
12.55 – 13.15 „Apskritojo stalo“ Pirmininko rinkimai.
13.15 – 13.30 „Apskritojo stalo“ Valdybos rinkimai.
13.30 – 13.40 „Apskritojo stalo“ Revizijos komisijos rinkimai.
13.40 – 14.00 Delegatų rinkimai į Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą.
14.00 – 14.10 Organizacijos „Šiaulių universiteto studentų klubas“ stebėtojos statuso patvirtinimas. Organizacijos „ERSAS“ narės statuso patvirtinimas.
14.10 – 14.20 Dėl Šiaulių mieste steigiamos Vietos veiklos grupės (VVG).
14.20 – 14.30 Kiti klausimai.
14.30 Konferencijos uždarymas.

Savivaldybės turtas tampa našta?

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” pirmininkas Vilmantas MOCKUS dalyvavo Laisvųjų piliečių organizuotoje diskusijoje apie neracionaliai tvarkomą Savivaldybės turtą. Buvo keliami įvairūs miestiečiams aktualūs klausimai apie tai kam reikalingas turtas, kurio nesugebama panaudoti, kiek kainuoja pastatų išlaikymas ir t.t.?

Savivaldos turtas

Diskusijos metu paaiškėjo, kad savivaldybė vargsta negalėdama parduoti nenaudojamo turto, kita vertus neieško būdų, kaip šį procesą paspartinti

Šiaulių “Aušros” muziejaus direktorius Raimundas BALZA siūlė atlikti Savivaldybės turto valdymo auditą ir atsakyti visuomenei, kiek kainuoja nenaudojamų ar neefektyviai naudojamų patalpų išlaikymas. Pokalbyje dalyvavęs Savivaldybės Turto skyriaus vedėjas Gytis Skurkis pripažino, kad išlaidos tokiam turtui sudaro reikšmingą biudžeto dalį.
Žemės ūkio ministerija yra nustačiusi, kad savivaldybės turi teisę tvarkytis savo teritorijoje taip, kaip nori. Gali perimti net privatiems asmenims priklausančius apleistus pastatus ir perduoti efektyviau besitvarkantiems naudotojams. Žinoma, savo turtą savivaldybės taip pat privalo protingai tvarkyti.

Nors Šiaulių miesto savivaldybė deklaruoja sudaranti sąlygas jos turtu naudotis visuomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, besikreipiantiems privatiems asmenims dažniausiai parodo duris. Tai paaiškėjo diskusijoje išnagrinėjus konkretų atvejį: į Savivaldybę dėl patalpų nuomos kreipėsi visuomenės atstovė, norinti vykdyti sveikatinimo veiklą. Jai iš karto buvo atsakyta, kad tinkamų patalpų nėra.

“Manau savivaldybės administracija kartais nesuvokia kokiems specialistams pagal jų kompetenciją reikia deleguoti konkrečius darbus. 2014 metais buvo pradėtas dialogas su Šiaulių miesto savivaldybe dėl tam tikrų patalpų administravimo perleidimo Šiaulių “Apskritajam stalui”, deja specialistai išaiškino, kad savivaldybės turtas gali būti perleidžiamas tik savivaldybės įmonėms. Šiandiena sužinojau, kad buvome informuoti neteisingai” – apgailėstavo susiklosčiusias situacija “Apskritojo stalo” pirmininkas Vilmantas Mockus.

Vidmanto JAPERTO nuomone, spręsdama turto valdymo klausimus Savivaldybė turėtų atsižvelgti į bendruomenės atstovų siūlymus.

Diskusiją apibendrinęs Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas TAMULAITIS pabrėžė, kad Šiaulių miesto savivaldybėje turto reikalai yra per daug politizuoti. Priimdami sprendimus politikai ne visada atsižvelgia į specialistų nuomonę. Trūksta atsakomybės už neefektyviai valdomą Savivaldybės turtą. Nėra aiškių turto panaudojimo vertinimo kriterijų.

Savivaldybė vargsta negalėdama parduoti nenaudojamo turto, kita vertus neieško būdų, kaip šį procesą paspartinti. Besikreipiantiems potencialiems pirkėjams nesuteikia reikiamos informacijos, kaip pagal planavimo ir kitus dokumentus siūlomas įsigyti turtas galėtų būti plėtojamas ateityje.

 

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia 2015 metų jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursą

Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso tikslas – skatinti jaunimo saviraišką, iniciatyvumą, bendruomeniškumą, plėtoti jaunimo organizacijų veiklą Šiaulių mieste. Jaunimo iniciatyvų teikėjai gali būti jaunimo organizacijos, neformaliosios jaunimo grupės, iniciatyvūs jaunuoliai.

Reikalavimai iniciatyvų vykdytojams ir dalyviams: ne mažiau kai ½ projekto vykdytojų turi būti asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

Prioritetai teikiami:
–  projektai, kurie iš dalies finansuojami iš kitų šaltinių
–  išliekamąją kultūrinę ir socialinę vertę turintiems projektams;
–  jungtiniams organizacijų projektams;
–  tęstiniams projektams;
– savanorystės skatinimo projektams;
– šviečiamojo pobūdžio projektams;
– organizacijų vidinės komunikacijos stiprinimo projektams.

Iniciatyvų paraiškos turi būti pateiktos Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62) prie 10 langelio iki 2015 m. vasario 11 d. 15 val. arba atsiųstos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki 2015 m. vasario 11 d. (imtinai)
Papildoma informacija teikiama tel. 596 303, el. p. dalia.vietiene@siauliai.lt.

forma_pildymui2015
Jaunimo iniciatyv_ nuostat_2015 (1)

BIUDŽETAS: TIK IŠGYVENTI AR KURTI ?

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” nariai dalyvavo Laisvųjų piliečių organizuotoje diskutavo apie 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą. Diskusijoje dalyvavę Savivaldybės skyrių vedėjai patvirtino jau žinomą “tiesą”- didžioji lėšų dalis tenka būtiniausioms reikmėms: biudžetininkų atlyginimams, įstaigoms išlaikyti, komunaliniams mokesčiams ir socialinėms pašalpoms. Miestui kurti pinigų beveik nebelieka.

Apskritasis stalas laisvuju pilieciu diskusijoje

Laisvieji piliečiai Šiaulių universiteto bibliotekoje diskutavo apie 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą

2015 metų biudžeto pajamos – 79 mln. eurų, išlaidos apie 81 mln. eurų. Daugiausiai planuojama išleisti švietimui ir socialinei paramai. Šiek tiek daugiau nei pernai bus skirta kelių priežiūrai, labai maža dalis – urbanistinei plėtrai.
Raimundas BALZA įžvelgė didžiausią biudžeto formavimo ydą. Jo žodžiais, kasmet biudžetas formuojamas atsižvelgiant į praėjusius metus, žiūrima į praeitį, o ne į ateitį.

“Šis požiūris niekur neveda, todėl negalime tikėtis veržlios miesto plėtros”, – sakė Raimundas Balza. Jis atkreipė dėmesį, kad Šiauliuose nebuvo esminių permainų net tada, kai biudžetas būdavo didesnis. Kodėl? Nes lėšos naudojamos neefektyviai. “Turėtume suskaičiuoti, kiek lėšų reikia atskiroms sritims. Ar žinome, kiek gatvių, mokyklų, darželių mums reikia? Ar bandėme lėšas kooperuoti?” – klausė Raimundas Balza. Jo nuomone, neskaičiuojant pinigai pravalgomi, o mieste nesukuriama nieko naujo.

Raimundas Balza ragino atsakingai planuoti ir europinės paramos lėšas – tai šiemet ypač svarbu, nes prasideda naujasis finansavimo periodas. “Stebina, kai pasamdyti “superiniai” specialistai iš Vilniaus, Paryžiaus ar Niujorko kurpia Šiauliams planą, kaip save realizuoti. Taip nieko nebus. Planą ir strategiją turi kurti pati bendruomenė: pagaliau atsakykime į klausimą, ko mes norime?”

Vidmantas JAPERTAS pabrėžė, kad nemąstant barstomos lėšos Šiaulius atvedė į aklavietę. Jo žodžiais, nepatenkinami šiauliečių lūkesčiai gyventi saugesniame ir garžesniame mieste. Per pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius sumažėjo trečdaliu, bet Šiauliai buvo ne tankinami, o plečiami – pakraščiuose tiesiamos žvyro dangos gatvės. Geriau būtų siūloma žmonėms nesikelti į laukus, rinktis vietą su jau išplėtota infrastruktūra, o šią nuolat atnaujinti. Atkreiptas dėmesys, kad neskirdamas dėmesio ir lėšų dalį infrastruktūros miestas prarado negrįžtamai.

Rezultatai kitose srityse tai pat liūdina. Nors buvo panaikinti maršrutiniai taksi, o Savivaldybės bendrovė “Busturas” tapo monopolininke, susisiekimas viešuoju transportu pablogėjo.

“Sunkiai suvokiamas Šiaulių miesto savivaldybės pasakymas, kad ateinančiais metais žmonės bus skatinami naudotis viešuoju transportu bei ekologišku transportu dviračiais. Juk visai neseniai 2014 metais buvo panaikinti maršrutiniai mikroautobusai, kurie daliai miestiečių buvo vienintelė vieša susisiekimo transporto priemonė, o “Busturo” paslaugos miestiečiams kokybe nepagerėjo, pabrango ir net kuro kainai nukritus +- 30 %, kalba apie paslaugų piginimą neina” – piktinosi Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” pirmininkas Vilmantas Mockus.
Tragiška padėtis švietimo įstaigose – prieš kelis dešimtmečius statytuose darželiuose supuvo vamzdynai, jiems keisti trūksta lėšų. Nėra pinigų ir aplinkai tvarkyti, kad vaikai galėtų žaisti jaukiuose darželių kiemuose. Iš 34 bendrojo lavinimo mokyklų iki galo sutvarkytos tik dvi, kitoms reikia einamojo remonto ar renovacijos.

Populiarios mokyklos perpildytos, o likusios – pustuštės. Užuot skyrusios lėšų ugdymui tobulinti mokyklos yra priverstos šildyti nenaudojamas patalpas.

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas” organizavo viešąsias paskaitas

Fausta Roznyte 01

“Išeidama iš auditorijos tiek po pirmosios, tiek po antrosios paskaitos girdėjau, kad tokių renginių reikia daugiau” – kalbėjo ŠJOA “Apskritasis stalas” valdybos narė Fausta Roznytė

Šių metų sausio 15 ir 20 dieną Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” (toliau -ŠJOA „Apskritasis stalas”) valdybos nariai Šiaulių universiteto bibliotekoje organizavo viešąsias paskaitas.
Paskaitos sulaukė didelio Šiaulių miesto jaunimo susidomėjimo. Jaunus žmones dalyvauti ragino ne tik įdomios ir šiomis dienomis svarbios temos: „Įkvepianti kalba. Nepagrįstos baimės ir savęs paruošimas.“, „Gyvenimo tikslų link. Įpročio galia bei emocinis nusiteikimas“, bet ir charizmatiški, puikiai temas mokantys perteikti lektoriai – Gintaras Ignatavičius ir Donatas Brikas. Dalyviai drąsiai išreiškė savo nuomonę, nebijojo uždavinėti klausimų ir aktyviai įsitraukė į paskaitų programą. Nors ir pamažu, tačiau pradėjo įveikti savo baimes. Lektoriai teigė, kad viena iš didžiausių baimių – viešojo kalbėjimo baimė. Dalyviai išėjo iš komforto zonos: atsistojo prieš pilną salę žmonių ir žengė pirmuosius žingsnius baimės įveikimo link. Tokios paskaitos, kurių metu jaunimas turi nepakartojamą galimybę išmokti, tobulėti ir kurti yra ne tik naudingos, bet ir būtinos. Tad ŠJOA „Apskritasis stalas” idėja kartu tobulėti su miesto jaunimu yra dar vienas pasisekęs tikslas.
„Sunku įsivaizduoti, kokios mintys sukosi dalyvių galvose paskaitų metu. Rašymo priemonės vis spausdavo popieriaus lapą, nes žinios, kurias įgavome yra labai vertingos ir svarbios jaunam žmogui. Išeidama iš auditorijos tiek po pirmosios, tiek po antrosios paskaitos girdėjau, kad tokių renginių reikia daugiau, nes nuoširdžios kalbos ne tik motyvuoja, verčia susimąstyti, bet ir padeda veikti.“ ,- kalbėjo Fausta Roznytė

„Apskritasis stalas“ dalyvavo LiJOT Vasaros forume!

LiJOT vasaros forumas 01

LiJOT vasaros forumas

Šių metų rugpjūčio 2 – 3 d. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ valdybos narė, Fausta Roznytė, dalyvavo Molėtų rajone vykusiame, Lietuvojs Jaunimo Organizcijų Tarybos (toliau – LiJOT) organizuojamame Vasaros forume.

LiJOT vasaros forumas 02

LiJOT prezidentas Mantas Zakarka ir ŠJOA “Apskritasis stalas” valdybos narė Fausta Roznytė

Renginio metu didžiausias dėmėsys buvo skiriamas bendadarbiavimo su žiniasklaida, organizacijos patrauklumo verslui klausimams. Dalyviai turėjo galimybę bendradarbiauti, sužinoti žiniasklaidos bei organizacijos „pardavimo“  paslaptis, diskutuodami su darbo grupių vadovais.  Taip pat organizacijos pristatė savo sėkmės istorijas, kurios įkvėpė kurti ir atsakė į klausimus, kaip spręsti iškilusias problemas. Pirmosios dienos pabaigą vainikavo socializacijos metu  vykęs orientacinis žaidimas todėl, dalyviai užmezgė ryšius, dalijosi patirtimi. Be to, forume apsilankė Panda, kurios įkūrėjas mielai dalijosi, kuo socialinis projektas gali būti patrauklus verslui. Galiausiai Vasaros forumas buvo puikiai įvertintas dalyvių šypsenomis bei komentarais.

„LiJOT Organizuojamo renginio metu teko  ir rašyti straipsnį, ir būti žurnaliste, juolab, kad kaip užmegzti ryšius su medija ir juos palaikyti mokė „Delfi“ portalo redaktorė. Taip pat gilinau žinias apie organizacijos santykius su verslu ir kaip ją padaryti patrauklią verslui.  Žinoma, susipažinau su kitų organizacijų, „Apskritųjų stalų“ atstovais, todėl manau, kad įgytą patirtį pritaikysiu veikloje, kuri leis Šiaulių miesto stalui kilti toliau. Tad dėkoju už galimybę dalyvauti Vasaros forume.“ , – kalbėjo Fausta Roznytė.

Dalyvauk projekte „Moksleiviai – į Vyriausybę 2014″!

Manai, kad Vyriausybėje darbas nuobodus, o čia sėdi nykūs biurokratai? Esi įsitikinęs, kad Vyriausybės veikla tau nieko neduoda?

Moksleiviai i vyriausybe

Projekto organizatoriai – Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos moksleivių sąjunga

Dalyvaudamas projekte, Tu:
– galėsi „iš vidaus“ pamatyti, kaip yra valdoma valstybė;
– įsitikinsi, kad čia dirba šaunūs ir aktyvūs žmonės;
– įgysi neįkainojamos patirties bei patirsi nepamirštamą nuotykį, kurio metu sutikti bendražygiai taps gerais draugais.

Įdomu? Tuomet ši informacija skirta Tau:

KAS? Projektas “Moksleiviai – į Vyriausybę 2014”.
KUR? Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ar bet kurioje pasirinktoje ministerijoje.
KADA? Rugpjūčio 25–29 dienomis.
KAIP? Jeigu esi būsimas pirmakursis, dvyliktokas ar 4 gimnazijos klasės mokinys, susipažink su atrankos taisyklėmis ir iki liepos 25 dienos užpildyk dalyvio anketą. Rugpjūčio 1 dieną lauk informacijos iš projekto organizatorių. Sėkmės atveju – ruoškis geriausiai šios vasaros savaitei!

Susipažink su atrankos taisyklėmis ir jei vis dar liko neaiškumų – susisiek su mumis:
el. paštu miv@lrv.lt;
tel. 8 706 63870.
www.moksleiviaivyriausybeje.lt

Lietuvos moksleivių sąjungos informacija

Šiaulių “Apskritojo stalo” pirmininkas susitikime su absolventais kalbėjo apie nevyriausybinių organizacijų naudą jaunimui

Šių metų liepos 10 dieną, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” (toliau -ŠJOA “Apskritasis stalas”) pirmininkas Vilmantas Mockus dalyvavo susitikime su absolventais, kurį organizavo Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centras.

SAMSUNG CSC

Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro organizuotas susitikimas su absolventais

Susitikimo metu buva kalbama ir diskutuojama apie tai, kad daugelis jaunų žmonių dalyvaudami nevyriausybinių organizacijų veikloje gali įgyti įvairios darbinės patirties, praplėsti pažinčių ratą, lavinti bendravimo įgūdžius arba tiesiog gerai praleisti laiką. Taip pat Vilmantas Mockus atkreipė dėmesį į tai, kad neretai jauni žmonės tiesiog prisijungia prie veikiančios organizacijos tačiau patys realaus darbo neįdeda, o vėliau skundžiasi, kad nevyriausybinių organizacijų veikla jiems atrodo nepatraukli, o ir jokios naudos neduoda.

“Nesvarbu ar tai nevyriausybinė organizacija, ar tai įmonė, prieš galvodami apie gaunamą naudą pagalvokite kokią Jūs sukuriate pridėtinę vertę organizacijai ar įmonei. Natūralu, kad didžiausią naudą gauną aktyviai bei kryptingai veikiantys asmenys”, – dalinosi patirtimi ŠJOA “Apskritasis stalas” pirmininkas Vilmantas Mockus.

Susitikimo metu absolventai buvo supažindinti su nevyriausybinio sektoriaus dabartine padėtimi bei galimybėmis. Akivaizdu, kad šio sektoriaus potencialas vis dar yra neišnaudotas. Tačiau matydami Skandinavijos šalių gerąją patirtį Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovai jau artimiausiu metu gali padaryti teigiamų ir matomų pokyčių.

 

SALTES komanda kviečia dalyvauti pirmame savanorių festivalyje!

Saltes festivalis

Pirmasis nemokamas savanorių festivalis „Savas Festas“.

Nori kartu su savo organizacijos nariais sudalyvauti „Organizacijų mugėje“ ar patobulinti savo žinias asmenybės tobulėjimo temomis? O galbūt nori sustiprinti savo kalbėjimo įgūdžius, kokia nors užsienio kalba ir sudalyvauti „Kalbų staliukuose“? Gal kartais esi užkietėjęs ekologas ir norėsi išmokti iš sulčių pakelio pasigaminti piniginę ar sudalyvauti autostopo varžybose? Tuomet MES norime Tau kai ką pasiūlyti!

Europos savanorių tarnybos asociacija „SALTES“, siekdama formuoti savanorystės tradicijas bei suvienyti visą savanorių bendruomenę Lietuvoje, š. m. rugpjūčio 9 – 10 d. Trakų rajone, organizuoja pirmąjį NEMOKAMĄ savanorių festivalį „Savas Festas“.

Jeigu savanoriauji ar kažkada savanoriavai, o gal tiesiog prijauti savanorystės idėjai ir manai, kad savanorystė „veža“, tuomet nieko nelaukęs registruokis šioje formoje, o gavęs iš organizatorių patvirtinimo laišką, kad esi laukiamas festivalyje, gali jau po truputį pakuotis savo palapinę! Nes čia tavęs laukia ne tik puiki dieninė programa, skanus maistas, bet ir smagi vakarinė dalis!

SAVAS festas programa
SAVAS FESTAS_aprasymas
„SALTES“ komanda