Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia kvietimą bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankai Nr. 4.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai http://www.siauliaivvg.lt/…/Vertinimo-ir-atrankos-apra%C5%A…

Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 24 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).
2017 m. birželio 26 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje) vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams.

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas skelbiamas http://www.siauliaivvg.lt/…/informacija-pareiske…/kvietimai/

Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 14 d. 15.45 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).
2017 m. kovo 14 d. 15 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje) vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams.
Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Bendruomenių-inicijuotos-vietos-plėtros-projektinio-pasiūlymo-forma

Vertinimo-ir-atrankos-aprašas-Nr.-1

Nevyriausybinės-organizacijos-deklaracija

Šiaulių jaunimas dalyvavo LiJOT žiemos forume

Šių metų kovo 5 – 6 dienomis vyko Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos organizuojamas Žiemos forumas. Šiaulių „Apskritojo stalo“ valdybos nariai: Benas Tinteris ir Fausta Roznytė atstovavo Šiaulių miesto jaunimą: aktyviai dalyvavo darbo grupėse, dalijosi bendra asociacijos pozicija Lietuvos jaunumui svarbiais klausimais. Be to, tobulino įgūdžius, kurie yra labai svarbus tolimesnės miesto jaunimo nuomonės formavimui ir atstovavimui.

LiJOT ziemos forumas 02

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos atstovai Fausta Roznytė ir Benas Tinteris dalyvavo LiJOT žiemos forume

LiJOT ziemos forumas 01„Pradedu galvoti, kad laikas bėga beprotiškai greitai, atrodo, vos prieš mėnesį pirmą kartą dalyvavau LiJOT renginyje, o kad praėjo jau keli metai nė nepastebėjau. Šis Žiemos forumas išsiskyrė netradiciniu ir, drįsiu teigti, produktyvesniu formatu – neliko mokymų, konsultacijų, kompetencijas įgijome dirbdami, diskutuodami grupėse. Pasirinkau labai artimą temą – „Balsavimo teisė nuo šešiolikos metų“, juolab, kad ŠJOA „AS“ iniciavo rezoliuciją, siekdama sumažinti kandidatų į savivaldos tarybą amžių. Džiaugiuosi, kad diskutuojant grupėse pavyko rasti susikirtimo taškus, organizacijų atstovai vienareikšmiškai neteigė, ar palaiko, ar nepritaria šiam teiginiui, bet iki Asamblėjos pradėjo rengti konkrečius teiginius. Manau, tai yra labai svarbu siekiant Asamblėjos metu priimti sprendimus, jau žinoti dabartinę situaciją ir turėti pakankamai laiko jai išanalizuoti. Dar vienas labai svarbus renginio akcentas buvo jaunimo organizacijų pasiūlymų būsimai naujos LR Vyriausybės programai parengimas. Jų ruošimas buvo suskirstytas į jaunimo sveikatos, savanorystės, pilietiškumo, neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir kitas problemas. Vėlgi, galiu pasidžiaugti ir ryžtingai tikėti, kad bus atsižvelgta į jaunimo nuomonę, taip pat, bus nagrinėjamas jaunimo politikos pagrindų įstatymas ir vykdoma veikla, siekiant jį įgyvendinti.“ – nuomone dalijosi Fausta Roznytė.

Continue Reading →

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ – kartu mes nenugalima jėga!

13 Apskritasis stalas visuotinis

Vasario 20 dieną vyko ir pavyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” konferencija!

Šių metų vasario 20 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ visuotinis narių susirinkimas – konferencija. Susirinkime dalyvavo ne tik jaunimo organizacijų atstovai, bet ir miesto tarybos nariai, kurie neslėpė simpatijų aktyviam jaunimu ir džiaugėsi jau nuveiktais darbais. Juk iš tiesų, 2015 – 2016 metai, pirmininkaujant Arnoldui Aluzui, pasižymėjo renginių gausa, savanorystės plėtra ir jaunimo politikos mieste stiprėjimu.

Viena svarbiausių konferencijos dalių buvo „Apskritojo stalo“ pirmininko rinkimai. Juo vienbalsiai buvo išrinktas ilgametis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos, Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Malik Agamalijev, savo kalboje akcentavęs organizacijų stiprinimą, dialogą, asociacijos, kaip išskirtinio jaunimo ženklo pripažinimą. Naujasis jaunimo lyderis siūlė tvirtinti asociacijos valdybos sudėtį – 5 asmenis. Jais vienbalsiai buvo išrinkti: Julija Kazanavičiūtė (Lietuvos moksleivių sąjunga), Benas Tinteris (Lietuvos Skautija), Artūras Jasaitis (JCI Šiauliai), Vaidas Rusys (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) ir Fausta Roznytė (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga). Revizijos komisijos sudėtis taip pat buvo vienbalsiai patvirtinta: Rosita Adomavičiūtė (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), Laurynas Kižas (Lietuvos Šaulių sąjunga), komisijos pirmininkas – Arnoldas Aluzas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).

Linkime nesibaigiančių idėjų, ryžto, užsispyrimo ir motyvacijos atstovaujant Šiaulių miesto jaunimą!

 

Šiaulių miesto jaunimas 2015 metais aktyviai dalyvaus vietų bendruomenių tarybų veikloje

Siauliai VBT

Tikėsimės, kad artimiausiu metu galėsime pasidalinti sprendimais bei darbais atliktais VBT, kurie džiugins ne tik jaunus, bet ir miesto bendruomenės narius

Šiaulių mieste, 2015 m. balandžio 16 dieną, buvo renkamos vietų bendruomenių tarybos. Kaip ir ankstesniais metais, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas” jaunimo atstovus ragino aktyviai dalyvauti vietos bendruomenių tarybų (toliau – VBT) veikloje.

Katurių iš septynių Šiaulių miesto VBT sudėtyse bus jaunimo atstovai:

– Lieporių ir Šventupio VBT buvo išrinkta Jurgita Morkūnaitė;

– Centro VBT buvo išrinktas Malik Agamalijev;

– Medelyno seniūnijos VBT buvo išrinkta Laura Každailytė;

– Rekyvos seniūnijos VBT buvo išrinktos Ernesta Bajalytė-Daukšienė bei Reda Jakutytė.

Linkime sekmės ir stiprybės atstovaujant jaunimą ir tikėsimės, kad artimiausiu metu galėsime pasidalinti sprendimais bei darbais atliktais VBT, kurie džiugins ne tik jaunus, bet ir miesto bendruomenės narius!

 

Prasidėjo „Europos egzamino 2015“ organizatorių registracija

Kviečiame „Europos egzaminą“ organizuoti vidurines, profesines ir aukštąsias mokyklas, bibliotekas, nevyriausybines organizacijas, savivaldybių administracijas, verslo ir kt. organizacijas. Pirmasis „Europos egzamino“ etapas vyks gegužės 7 d.

europos egzainas 150x100

Tapk “Europos egzamino 2015” organizatoriumi

2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienį, visoje Lietuvoje vyks „Europos egzaminas”. Lietuva pernai įstojo į euro zoną, 2015-ieji paskelbti Europos metais vystymuisi, tačiau kiek iš tikrųjų apie tai žinome? Egzaminą organizuoti kviečiame vidurines, profesines ir aukštąsias mokyklas, viešojo ir privataus sektoriaus įmones, nevyriausybines ir kt. organizacijas (NVO).

„Europos egzamino” dalyviai turės atsakyti į įvairaus sudėtingumo bei spektro klausimus, susijusius su ES raida, veikimu ir institucijomis, valstybėmis narėmis, politika, aktualijomis bei įdomybėmis. Šiais metais papildomą dėmesį skirsime Vystomajam bendradarbiavimui ir euro zonai. Literatūros sąrašas egzaminui pasiruošti jau paskelbtas.

Daugiau informacijos rasite čia .

Šiaulių moksleiviai – pilietiški ir veiklūs

Gausus būrys moksleivių iš įvairių Šiaulių miesto mokyklų kovo 18 d. susirinko Šiaulių Universiteto bibliotekoje aptarti Lietuvos moksleivių sąjungos padalinio – Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro (Šiaulių MSIC) pusmečio veiklos rezultatus bei mokyklose vyraujančias problemas. Jau šeštus metus mieste veikiantis Šiaulių MSIC – vienija ir stiprina mokinių savivaldas bei aktyviai atstovauja mokinių interesams vietos ir nacionaliniu lygmenimis.

Šiaulių MSIC pirmininkė Ramunė Bernotaitė, pristatydama pusmečio veiklos ataskaitą džiaugėsi, kad moksleiviai, suprasdami meilės tėvynei svarbą, vis aktyviau kartu su kitais mokyklų bendruominių nariais dalyvauja pilietinėse iniciatyvose bei valstybinių švenčių minėjimuose. Per praėjusi pusmetį Lietuvoje vykusi akcija „Lietuvai ir man“ subūrė tautiečius pinti trispalves apyrankes. Šiaulių mokyklos taip pat noriai prisidėjo prie šios iniciatyvos bei taip papildė daugiau nei 250 tūkst. apyrankių kolekciją puošiančią Gediminaičių stulpų konstrukciją Vilniuje.

Deja, kai kurių mokinių savivaldų veikla baigiasi pilietinių švenčių minėjimu bei renginių organizavimu mokyklose. Kad jaunuoliai suprastų, jog svarbiausias mokinių savivaldos darbas –spręsti moksleivių problemas, mokinių savivaldų forume buvo vedami mokymai efektyvaus mokinių savivaldos darbo tema. Diskutuodami, keldami mokyklų problemas ir ieškodami jų sprendimo būdų jaunuoliai sėmėsi naujų žinių, idėjų ir mokėsi vieni iš kitų. Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro savanoriai priminė mokiniams apie Lietuvos moksleivių sąjungos mokymų vadovų vedamus mokymus konkrečiai mokinių savivaldai bei apie respublikinę moksleivių asamblėją.

Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys Šiauliuose aktyviai siekia, kad moksleivių interesams būtų atstovaujama tinkamai, todėl džiaugiamės šio pusmečio pasiekimais ir keliame dar aukštesnius lūkesčius tolimesnei veiklai.

Asmuo kontaktams:LMS
Goda Katkutė
El. paštas: godkatkut@gmail.com
Tel. numeris: +370 641 72697

 

LiJOT žiemos forumas: geri įspūdžiai, gera nuotaika bei gera publika.

Šių metų kovo 7 – 8 dienomis vyko Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos organizuojamas Žiemos forumas. Šiaulių „Apskritąjį stalą“ atstovavo Arnoldas Aluzas ir Fausta Roznytė. Renginio metu, kuris vyko Dubingiuose, dalyviai ne tik tobulino vadovavimo įgūdžius, bet ir susipažino su kitų organizacijų nariais.

„Savaitgalis tikrai neprabėgo veltui, vien klausantis lektorių pasakojimų, patarimų galvoje krebždėjo begalė minčių, o noras jas kuo greičiau realizuoti suteikė motyvacijos  ir noro nesustoti, veikti toliau. Dalyvavau dviejose darbo grupėse, kuriose kalbėjome apie: nevyriausybinių organizacijų narių motyvaciją ir naujų idėjų įgyvendinimą pagal „Agile“ programą. Pirmoje darbo grupėje diskutavome, kaip reikia motyvuoti narius, kaip suprasti, kad organizacijoje kyla abejingumo jausmas ir kokių priemonių reikia imtis, norint šią problemą išspręsti. Žinoma, vieno būdo, kuris tiktų visoms situacijoms neradome, bet kaip kalbėti su žmonėmis ir kurti alternatyvas – tikrai išsiaiškinome. Be to, sužinojau naują būdą, kaip veikti kuriant renginius, įgyvendinant projektus. Kartais naujos galimybės ir procesai yra
geresnio rezultato priežastys, tad reikia nebijoti ir priimti naujoves. Taip pat, vyko diskusija apie kritinį mąstymą, jo įtaką organizacijoje. Tad įgytos žinios ir naujos pažintys leis dar labiau stengtis ir kurti jaunimo įvaizdį Šiauliuose.“ – Kalbėjo Fausta Roznytė.

„ Kadangi pirmą kartą teko dalyvauti LiJOT organizuotame renginyje/seminare, tai galėčiau drąsiai suvesti abi dienas į šiuos žodžius – užsibrėžtumas,    atvirumas, nuoširdumas, gera nuotaika, geras nusiteikimas, konstruktyvus diskutavimas, tikslingas siekimas. Abi dienos buvo  skirtos lekcijoms apie užtikrintą ir tikslingą darba organizacijose. Man teko labiau gilintis į tai, koks yra vadovo vaidmuo ir jo darbo  pobūdis.  Yra svarbu pabrėžti, kad pagrindinis darbas yra koordinuoti veiklą o ne nurodinėti, kas pastaruoju metu yra daroma  vadovo. Daugiausia darbo vadovas turi įdėti į žmonės su kuriais jis dirba ir yra atsakingas, rūpintis jų kompetencija ir prisidėti prie  vykdomų darbų tik tuo atvėju, jei tik vadovas gali išspręsti iškilusias problemas. Bet, reikia nepamiršti, kad NVO yra išskirtinis sektorius, kuriame dažniausiai  pirmininko ar kitas vadovaujančias pareigias užamantys asmenys, turi būti ne tik vadovas, bet ir draugas, mentorius, su kuriuo dirbant žmonės jaustųsi ne    svetimi, kuriam gali pasisakyti visais klausimais ir žinai, kad visada bus siekiama abipusio supratimo. Kitaip tariant, yra ne direktorius ir pavaldiniai o    komanda ir tikslas, kurio siekime kiekvienas asmuo randa savo vaidmenį“ – taip mintis dėstė Pirmininkas Arnoldas Aluzas.

Apibendrinant, jaunimo organizacijose ir apskritai NVO sektoriuje žmonės gali pasiekti nemažai susitelkdami vienoje komandoje konkrenčiam tiksliui ir    konkrenčiai idėjai.

„Reikia tikėti tuom ką darai.“

Šiaulių moksleiviai šiltai sutiko Valdybos narę.

Šių metų kovo 4 dieną į Lietuvos Moksleivių Sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro posėdį buvo atėjusi Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” Valdybos narė Fausta Roznytė. Ji pasakojo apie savo organizacijos veiklas, struktūrą ir visi diskutavome apie iškilusias problemas. Taip pat buvo išrinkta Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkės Ramunės Bernotaitės dešinioji ranka, viceprezidentė – Everina Konderauskaitė, į kurią galima kreiptis visais klausimais. Lietuvos Moksleivių Sąjungos Šiaulių skyrius yra pasiruošęs aktyviai veikti. Jau šiais metais Vadovų Klube (visų Šiaulių mokyklų prezidentų susitikime) išsiaiškinome, kad progimnazistams trūksta informacijos apie gimnazijas. Atsižvelgę į šią problemą suorganizavome renginį ,,Būsimas gimnazistas”, kurio metu prisistatė visos Šiaulių mokyklos, į kurias gali patekti būsimi devintokai. Jau ši mėnesį vyks ataskaitinis Mokinių Savivaldų Forumas, kurio metu bus pristatyta pusmečio ataskaitą. Taip pat teikėme projektą, dėl tradicinio vienuoliktos klasės moksleivių renginio – ,,Moksleivių savaitė”. Turime planų jau ir kitiems mokslo metams, organizuoti Savivaldų Forumą, kurio metu stiprintume savivaldų darbą.

ŠJOA “Apskritasis stalas” Visuotinis susirinkimas. Ilgos diskusijos, nauji veidai ir naujas Pirmininkas.

Šių metų vasario 7 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ visuotinis susirinkimas. Susirinkimas truko beveik 3 valandas, tad galime pagirti susirinkusius dalyvius ir delegatus, kurie išliko susikaupę ir konstruktyvūs iki pat pabaigos. Diskusijos kilo aptariant ir veiklos, ir finansinę ataskaitą, kurią pateikė buvęs Pirmininkas Vilmantas Mockus, pažymėdamas ne tik atliktus darbus, bet ir 2014 metais iškilusias kliūtis. Žinoma, galime pasidžiaugti, kad visos projektinės lėšos buvo panaudotos, o tai – vienas iš svarbiausių punktų planuojant atsakingos organizacijos veiklą.

Taip pat svarbūs buvo Pirmininko ir Valdybos rinkimai. Deja,  Pirmininko pareigas užimti panoro tik vienas asmuo – Arnoldas Aluzas, kuris ankščau buvo valdybos narys. Kandidato kalba buvo grieža bei užtikrinta, tad nepaliko  abejingų, kad kandidatas gerai supranta ŠJOA „Apskritasis stalas“ veiklą, problemas bei sunkumus, su kuriais susiduria jaunimo organizacijos Šiaulių mieste. Po diskusijos su kandidatu, įsitikinę, kad Arnoldas yra atsakingas, turintis patirties asmuo perimti „Apskritojo stalo“ vadovavimą, delegatai vienbalsiai patvirtino jo kandidatūrą tapti pirmininku.

Nauja valdyba ir revizijos komisija (iš kairės pusės): Saulius Černiauskas (Revizijos Pirminikas), Neda Gorytė (Valdybo narė), Arnoldas Aluzas (Pirmininkas), Fausta Roznytė (Valdybos narė), Lukas Povilaitis (Valdybos narys), Malik Agamalijev (Revizijos narys), Vilmantas Mockus (Revizijos narys)

Nauja valdyba ir revizijos komisija (iš kairės pusės): Saulius Černiauskas (Revizijos Pirmininkas), Neda Gorytė (Valdybos narė), Arnoldas Aluzas (Pirmininkas), Fausta Roznytė (Valdybos narė), Lukas Povilaitis (Valdybos narys), Malik Agamalijev (Revizijos narys), Vilmantas Mockus (Revizijos narys)

Valdybos rinkimo metu į 4 valdybos vietas pretendavo 3 asmenys. Šis faktas verčia sunerimti, nes  parodo, kad Šiaulių miesto  organizacijų jaunimas nėra pakankamai ambicingas, o galbūt atsakingas, ir jis nėra pasiruošęs prisiimti atsakomybę kuriant tolimesnį miesto veidą ar  aktyviai formuojant jaunimo politiką. Bet, galime pasidžiaugti, kad į valdybos vietą pretendavo visiems žinoma jaunimo aktyvistė ir Šiaulių Didžvario    gimnazijos Prezidentė Fausta Roznytė, kurios aktyvumas abejingų nepalieka. Į dar vieną vietą kandidatavo Lietuvos skautų, Šiaulių skautų tunto atstovė Neda Gorytė, kuri savo kolegų buvo įvardinta kaip aktyvi narė bei kaip žmogus aktyviai dalyvaujantis projektinėse veiklose. Taip pat į       valdybos narius kadidatavo Šiaulių universiteto studentų atstovybės narys Lukas Povilaitis, kuris, šiuo metu eina Studentų atstovybės biuro LSP ir         marketingo koordinatoriaus pareigas. Kadangi daugiau kandidatų nebuvo – visi buvo patvirtinti vienbalsiai.

Revizijos komisijos rinkimai ilgai netruko. Kadangi reikėjo išsirinkti tris asmenis, tai pirmasis kadidatavo  Saulius Černiauskas, ilgametis           Jaunimo organizacijos Darbas narys. Kiti du nariai buvo pasiūlyti naujai išrinkto Pirmininko, tai Malik Agamalijev Lietuvos jaunųjų socialdemokratų   sąjungos, Šaulių miesto skyriaus Pirmininkas, kurio revizijos darbo patirtis siekia ne vienerius metus, bei Vilmantas Mockus, buvęs „Apskritojo stalo“   revizijos komisijos narys bei  Pirmininkas. Po prisistatymo kalbų ir pareikšto noro užimti šias pareigas, revizijos komisija buvo patvirtinta.

Kitas svarbus punktas, tai Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos delegatų išrinkimas naujai kadencijai, kuri prasidės, pagal JRT nuostatus, kai bus išrinkta nauja miesto Taryba bei gaus jos patvirtinimą. Į šias pareigas, po dvejų balsavimų buvo išrinkti: Ramūnas Snarskis (Vaikų klubas „Tarp savų“), Malik Agamalijev (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Šiaulių skyrius), Vilmantas Mockus (ŠJOA „Apskritasis Stalas“ revizijos komisijos narys), Arnoldas Aluzas (ŠJOA „Apskritasis stalas“ Pirmininkas), Lina Lukytė (EURODESK, Šiauliai), Gabrielė Gendvilaitė (Šiaulių univesiteto studentų atstovybė).

Taigi išsirinkus naujus žmonės į atsakingas ŠJOA „Apskritojo stalo“ bei Šiaulių miesto JRT pareigas, belieka palinkėti stiprybės ir gerų veiklos metų, su tikslu – pasiekti kuo geresnių rezultatų Šiaulių mieste, jaunimo politikos srityje. Daugiau nuotraukų rasite galerijoje.