Įvertintos 2017 metų jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso paraiškos

Praėjusią savaitę Šiaulių miesto savivaldybėje į posėdį rinkosi Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba. Susirinkimo tikslas – įvertinti Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso paraiškas. 2017 metais gauta 21 projekto paraiška, bendra pageidaujama suma 21400,00 eurų. Po pirminio dokumentų patikrinimo Jaunimo reikalų tarybos nariai vienbalsiai nusprendė, kad 5 projektai neatitinka Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso reikalavimų. Pažymėtina tai, kad dalis teikėjų nėra jaunimo organizacijos ar neformaliosios jaunimo grupės, todėl šie projektai nebuvo vertinami ir svarstomi. Iš likusių 16 projektų finansavimas atiteko 11 pateiktų projektų. Likę penki projektai nesurinko mažiausio 55 vertinimo taškų skaičiaus, nes neatitiko prioritetų, buvo neaiškiai suformuluoti tikslai ir uždaviniai ir pastebėtas ypač dažnas jaunimo iniciatyvų rėmimo projektų trūkumas – projekto sąmatos neatitiktis išsikeltiems tikslams ir uždaviniams. 6000 eurų padalyti 11 projektų, tarp kurių tęstiniai, jaunimo užimtumo, socialinės atskirties mažinimo ir organizacijų stiprinimo projektai.

youthFinansavimas skirtas šiems projektams:
– Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos – „Realu būti nerealiais“, 700 Eur;
– Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinių savanorių grupės „Gelbėkit vaikus“ – „Būk savanoris – keisk pasaulį 4“, 300 Eur;
– Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinių savivaldos – „Pilietiškiausių mokyklų sambūris“, 90 Eur;
– Neformaliosios jaunimo grupės „Sun city movie nights“ – „Sun city movie nigths 2017“, 500 Eur;
– LSDJS filialo Šiaulių miesto skyriaus – „Socialiai atsakingas jaunimas“, 1000 Eur;
– Neformaliosios jaunimo grupės „Eurodesk Šiauliai“ – „Skink savanorystę, šiaulieti!“, 1050 Eur;
– ŠJOA „Apskritasis stalas“ – „Vidinio ir išorinio bendradarbiavimo stiprinimas jaunimo organizacijoms“, 1200 Eur;
– Šiaulių Maironiečių draugijos – „Rudens godos-2017“, 300 Eur;
– LMS Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro – „Kuriame rytojų mes!“, 400 Eur;
– Šiaulių valstybinės kolegijos studentų atstovybės – „Žaidimų diena“, 100 Eur;
– Neformaliosios jaunimo grupės „3 2 1 organizuojam!“ – „Tėveliaukime linksmai-2017“, 360 Eur.

Galima pasidžiaugti, kad projektų raštingumas didėja, bet pastebima, kad vis mažiau sulaukiama grįžtamojo ryšio iš projektų įgyvendintojų, todėl šiais metais bus daug dėmesio skiriama projektų viešinimui ir rezultatų sklaidai.
Kitais metais bus ieškoma didesnio jaunimo iniciatyvų rėmimo, nes veiklos poreikis yra didžiulis, o norint miesto jaunimą išlaikyti aktyvų ir kūrybišką, reikia skatinti jų idėjas ir iniciatyvas.

Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdyje įvertinti jaunimo iniciatyvų projektai

Kovo 8 dieną Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba susirinko ne tik pasveikinti moteris Kovo 8-osios proga, bet ir aptarti visam miesto jaunimui aktualius klausimus.

Per susirinkimą jaunimas buvo raginamas aktyviai prisidėti prie šiuo metu rengiamo Šiaulių miesto 2015–2024 metų strateginio plėtros plano (daugiau informacijos rasite čia), nes tik iki kovo 31 dienos kiekvienas miestietis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriui turi galimybę pateikti savo pasiūlymus, idėjas ir iniciatyvas.

Taip pat buvo patvirtinta Jaunimo reikalų tarybos 2015 metų veiklos ataskaita, su kuria bus galima susipažinti Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ svetainėje po to, kai ją patvirtins Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Siauliu miesto savivaldybes 2015 2024 metu strateginis planasJaunimo reikalų taryba taip pat įvertino jaunimo iniciatyvų projektus, kurių bendra Šiaulių miesto savivaldybės skiriama suma yra net 5800,00 eurų. Nuspręsta skirti lėšų:

 1. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės projektui „Judėk ir tobulėk” – 150,00 eurų.
 2. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektui „Netingėk – pasižmonėk“ – 700,00 eurų.
 3. Klubo „Tarp savų“ projektui „Tėveliaukime linksmai“ – 300,00 eurų.
 4. ŠJOA „Apskritasis stalas“ projektui „Skink savanorystę, šiaulieti!“ – 800,00 eurų.
 5. ŠJOA „Apskritasis stalas“ projektui „Kartu mes galim daug!“ – 1200,00 eurų.
 6. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos projektui „Sun City Movie Nights“ – 400,00 Eurų;
 7. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos projektui „Šiaulių gimnazistų protmūšių čempionatas“ – 450,00 eurų.
 8. Šiaulių švietimo centro projektui „Žinau, ką renku“ – 250,00 eurų.
 9. Šiaulių Didždvario gimnazijos projektui „Bendruomeniškumas – Šiaulių ateities garantas” – 90,00 eurų.
 10. Lietuvos moksleivių sąjungos projektui „Moksleivių savaitė” – 200,00 eurų.
 11. Lietuvos moksleivių sąjungos projektui „Jaunimas valdo!“ – 500,00 eurų.
 12. Lietuvos moksleivių sąjungos projektui „Vieninga savivalda” – 300,00 eurų.
 13. VšĮ „Nacionalinė regionų plėtros agentūra” Šiaulių filialo projektui „Prisikėlęs bulvaras: ZOMBIŲ apokalipsė” – 160,00 eurų.
 14. Šiaulių Didždvario gimnazijos projektui „Būk savanoris – keisk pasaulį” – 300,00 eurų.

Primename, kad Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai yra atviri, ir maloniai kviečiame visus dalyvauti sprendžiant visiems mums rūpimas problemas.

Jaunimo reikalų tarybos posėdyje Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro atstovai pristatė parengtą rezoliuciją

2015 m. gruodžio 17 d. vyko Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis, per kurį buvo diskutuojama dėl 2016 metų jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso. Aptarti konkurso nuostatai, kokie turėtų būti minimalūs reikalavimai konkurso dalyvių projektams, prioritetai bei prisiminta, kaip sekėsi įgyvendinti jaunimui skirtus projektus 2015 metais. Ateinančiais metais, kaip ir 2015-aisiais, prioritetiniais projektais bus laikomi tie, kurie skatins jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, tęstiniai bei turintys išliekamąją vertę. Taip pat jaunimo reikalų taryba nusprendė, kad išskirtinis dėmesys galėtų būti skirtas projektams, susijusiems su Saulės mūšio 780-ųjų metinių minėjimu.savivaldybe

Raginame visus sekti Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ naujienas socialiniame tinkle, nepraleisti jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso ir jame dalyvauti.

Posėdyje Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių miesto mokinių savivaldų informavimo centro atstovai pristatė parengtą rezoliuciją, susijusią su Šiaulių miesto problemomis. Moksleiviai skatina politikus skirti didesnį dėmesį Šiaulių miesto viešųjų erdvių tvarkymui bei saugumo užtikrinimui, taip pat jaunimo užimtumą užtikrinančios infrastruktūros plėtrai kokybiniu bei kiekybiniu požiūriu.

„Džiaugiuosi, kad Šiaulių miesto moksleiviai vis aktyviau įsitraukia į miesto gyvenimą ir išreiškė norą dalyvauti Šiaulių miesto komitetuose bei darbo grupėse. Užteks jaunimui skirtas miesto erdves kurti „pagyvenusiam jaunimui“ ir tikiuosi, kad Savivaldybės darbuotojai išgirs jaunimo balsą susitikimuose su jais“, – kalbėjo Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos narys Vilmantas Mockus.

JRT posėdis: įvertintos paraiškos ir pateiktos pastabos organizacijoms.

Kovo 9 dieną vyko Šiaulių savivaldybės, Jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame buvo nagrinėjamos paraiškos jaunimo iniciatyvoms finansuoti. Iš viso buvo pateiktos 23 paraiškos, kurių prašomos sumos siekė beveik 18 tūkstančių eurų. Deja, šį kartą jaunimo iniciatyvoms buvo skirti tik 5792 eurai. Šią sumą pasidalino šios organizacijos: Lietuvos moksleivių sąjunga, Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centras, Rėkyvos jaunimo organizacija „ERSAS“, Jaunųjų konservatorių lyga, Šiaulių skyrius, Šiaurės lietuvos kolegijos studentų atstovybė, Šiaulių Didždvario gimnazija, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Šiaulių miesto skyrius“, ŠJOA „Apskritasis stalas“, Šiaulių univesiteto studentų atstovybė ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Atviros jaunimo erdvės grupė ir Šiaulių skautų tuntas.

Galime teigti, kad dalis organizacijų vis dar nesusipažįsta su Jaunimo iniciatyvos finansavimo konkurso nuostatais bei pateikdami paraiškas neįvykdo visų reikalavimų (nepateikia registracijos pažymėjimo ar vykdytojų CV), o tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko iniciatyvos nebuvo finansuojamos. Kita pastaba buvo, kad pateiktose paraiškose sąmatų eilutės visiškai neatitiko keliamų organizacijų tikslų ir veiklų pobūdžio/ tai suteikia pagrindą Tarybai neskirti finansavimo. Lieka tik patarti organizacijoms atidžiau skaityti nuostatus, kurie yra pateikiami kiekvieną kartą paskelbiant Jaunimų iniciatyvų finansavimo konkursą ir atidžiau planuoti galimas išlaidas, atitinkančias iškeltus tikslus iniciatyvose.

Gegužės 15 dieną vyko Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis

Šių metų gegužės 15 dieną įvyko Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” deleguoti asmenys:  Vilmantas Mockus, Mindaugas Kiesas, Mantas Viliušis bei Gabrielė Gendvilaitė.

Svietimo centro direktorius Sarkus

Švietimo centro direktorius A. Šarkus

Susirinkimo metu Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro direktorius A. Šarkus informavo tarybos narius apie esamą padėtį jaunimo centre. Šiaulių miesto jaunimo centre dirba tik vienas žmogus (kuris yra įdarbintas ne pilnu etatu) todėl jaunimo centro darbo laiko pakeitimo galimybės yra ribotos. Kadangi pastatas nėra apdraustas, visą priežiūrą palikti savanoriams yra sudėtinga, nes Švietimo centrui pastato administravimas yra perduotas su griežtomis atsakomybėmis. Kaip pavyzdžiai  buvo pateikti kitų Lietuvos miestų jaunimo centrai, kuriuose nuolatos dirba keletas etatinių darbuotojų, kas leidžia užtikrinti efektyvų jaunimo centro darbo laiką bei funkcionavimą.

Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba nusprendė organizuoti susitikimą su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovais, kad rasti sprendimus, užtikrinančius efektyvų ir realų jaunimo centro funkcionavimą, o ne tik formalų.

Gegužės 8 dieną vyko Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis

Šių metų gegužės 8 dieną įvyko Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” deleguoti asmenys:  Vilmantas Mockus, Mantas Viliušis bei Gabrielė Gendvilaitė.

Susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai:siauliai herbas
–          Šiaulių miesto Jaunimo centro darbo laikas;
–          Vizito į Estijos Pärnu miestą aptarimas;
–          Vasaros akademija Rietave;
–          JNVO projektų finansavimo tvarka.

Jaunimo reikalų tarybos nariai buvo supažindinti su dabartinė jaunimo centro situacija. Jaunimo organizacijos susiduria su centro darbo laiko nelankstumu. Jaunimo centro darbuotojui išvykūs į komandiruotę ar atostogų metu, nėra, kas jį pavaduotų, todėl jaunimo centras tokiomis dienomis paprasčiausiai nedirba. Tačiau netgi įprastos jaunimo centro darbo valandos stipriai apriboja jaunimo organizacijų galimybes veikti efektyviai ir kokybiškai. Šiaulių jaunimo organizacijoms nėra sudarytos galimybės patekti į jaunimo centrą vėlai vakare ar savaitgaliais. Nuspręsta kreiptis į administracijos direktorių ir prašyti papildomo finansavimo, reikalingo jaunimo centro darbo laikui pratęsti. Tai galima būtų padary įdarbinant papildomą darbuotoją arba pasitelkiant į pagalbą savanorius.

Continue Reading →

„DAROM“ Lietuvoje, bet “NEDAROM” Šiauliuose

Kasmet balandžio pabaigoje visoje Lietuvoje vykstanti švarinimosi akcija „DAROM“ sutelkia gausų būrį pilietiškų gyventojų. Apie šią akciją šneka visi, visiems tai yra aktualu, žmonės telkiasi į grupes, tvarko aplinką. Projekte dalyvauja kone visos savivaldybės ir skatina gyventojus prisidėti prie akcijos visoje Lietuvoje… Tik ne Šiauliuose.

Darom 2014 SiauliaiAtsidarius internetinį tinklalapį www.mesdarom.lt ir pasirinkus skiltį „taškai“, prie Šiaulių apskrities pačio Šiaulių miesto nėra., tad nei jokių koordinatoriaus kontaktų ar kokios informacijos apie šią akciją Šiaulių mieste neradome. Galbūt šis miestas ir taip švarus? Galbūt išskirtinai šiam miestui tokios akcijos nereikia?

Tiesa, Šiaulių miesto savivaldybė visgi yra įrašyta prie organizatorių. Nusprendėme pasiteirauti pačių akcijos organizatorių.

“Skambinome į centrinį biurą, bandėme susisiekti su šios visuotinės akcijos direktore. Gavome atsakymą, kad per kelias dienas turėtų būti pateikti koordinatoriaus kontaktai interanetiniame puslapyje www.mesdarom.lt, tačiau per beveik savaitę jokie kontaktai nebuvo pateikti. Nusprendėme kiek vėliau parašyti pagrindiniams “DAROM” akcijos organizatoriams ir pasiteirauti dėl esamos situacijos el.paštu. Laiškai buvo išsiųsti direktorei bei administratorei. Gaila, tačiau per kelias dienas jokio atsakymo nesulaukėme. Sakytume, galbūt nėra norinčių tvarkytis, bet ar tikrai? Savanorių atsirado – jaunimo organizacijų nariai visgi sudalyvavo akcijoje, nors jos oficialiai ir nebuvo”, – stebėjosi susiklosčiusia situacija Jaunimo organizacijos DARBAS Šiaulių skyriaus pirmininkė Gitana Mačiūnaitė

Susidaro įspūdis, kad akcijos DAROM organizatoriai pavargo nuo šios akcijos, tačiau ar galima pateisinti tokį aplaidų požiūrį kuomet ilgų metų įdirbis ir akcijos autoritetas griaunamas, manytumėm, kad ne.

“Tokio aplaidaus požiūrio į projektą dar nesu matęs. Labai apmaudu, kad organizatoriai šitaip pasielgė ir jokio atsakymo nepateikė. Siūlau kitais metais akcijos “DAROM” pavadinimą keisti į “NEDAROM”, nes toks pavadinimas labiau atspindi tikrąjį projekto vardą. Be to, naudodamasis proga noriu padėkoti jaunimui, kuris neliko abejingas ir savo iniciatyva tvarkė aplinką”, – pridūrė Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos narys Mindaugas Kiesas.

Šių metų kovo 26 dieną įvyko Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis

Šių metų kovo 26 dieną įvyko Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” deleguoti asmenys: Mindaugas Kiesas, Vilmantas Mockus, Malik Agamalijev, Mantas Viliušis.

Susirinkimo metu buvo svarstomi šie klausimai:savivaldybe
–          Jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimas;
–          Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos 2013 metų veiklos ataskaita;
–          Kiti klausimai.

2014 metais jaunimo iniciatyvoms buvo skirta 20 000,00 Lt, tačiau pateiktų projektų skaičius pranoko lūkesčius. Visų paraiškų suminė vertė buvo beveik tris kartus didesnė nei faktiškai Šiaulių miesto savivaldybės skirta suma. Tai lėmė, kad jaunimo taryboje kiekvienas projektas sukėlė daug diskusijų ir buvo rimtai vertinama, kiek realios pateikto projekto sąnaudos, ar projektas turi perspektyvų būti tęstinis, koks realiai tokio projekto poreikis Šiaulių mieste. Žinoma, riboti finansiniai ištekliai lėmė, kad ne kiekvienas projektas fnansuotas pilnai, o kai kuriais atvejais ir išvis nefinansuotas.

“Džiaugiuosi, kad Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis vyko konstruktyviai. Balsuojant už ar prieš tam tikrą projektą buvo išklausoma kiekvieno jaunimo reikalų tarybos nario nuomonė. Galbūt tai ir lėmė, kad prioritetai skirti ne pirmus metus vykstantiems, skatinantiems organizacijų bendradarbiavimą ar turintiems išliekamąją vertę projektams”, – reziumavo Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos narys Mindaugas  Kiesas.

Taip pat susirinkimo metu buvo patvirtinta Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos 2013 metų veiklos ataskaita bei aptarti kiti klausimai, susiję su jaunimo reikalų tarybos veikla.

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” informacija

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ delegatai Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryboje

2013 m. gegužės 30 dienos Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-125 buvo patvirtina Šiaulių miesto Jaunimo reikalų taryba, kurios sudėtyje yra šeši Šiaulių miesto jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” delegatai.
Pirmininko pavaduotoja išrinkta Gabrielė Gendvilaitė, Šiaulių universiteto studentų atstovybės prezidentė.
Taip pat “Apskritojo stalo” deleguoti asmenys yra:
Vilmantas Mockus, Jaunimo organizacijos DARBAS narys;
Mindaugas Kiesas, Jaunimo organizacijos DARBAS Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas;
Malik Agamalijev, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas;
Santa Milaševičiūtė, Lietuvos moksleivių sąjungos, Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;
Mantas Viliušis, Lietuvos skautijos Šiaulių tunto draugininko pavaduotojas.