Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia kvietimą bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankai Nr. 4.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai http://www.siauliaivvg.lt/…/Vertinimo-ir-atrankos-apra%C5%A…

Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 24 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).
2017 m. birželio 26 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje) vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams.

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Įvertintos 2017 metų jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso paraiškos

Praėjusią savaitę Šiaulių miesto savivaldybėje į posėdį rinkosi Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba. Susirinkimo tikslas – įvertinti Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso paraiškas. 2017 metais gauta 21 projekto paraiška, bendra pageidaujama suma 21400,00 eurų. Po pirminio dokumentų patikrinimo Jaunimo reikalų tarybos nariai vienbalsiai nusprendė, kad 5 projektai neatitinka Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso reikalavimų. Pažymėtina tai, kad dalis teikėjų nėra jaunimo organizacijos ar neformaliosios jaunimo grupės, todėl šie projektai nebuvo vertinami ir svarstomi. Iš likusių 16 projektų finansavimas atiteko 11 pateiktų projektų. Likę penki projektai nesurinko mažiausio 55 vertinimo taškų skaičiaus, nes neatitiko prioritetų, buvo neaiškiai suformuluoti tikslai ir uždaviniai ir pastebėtas ypač dažnas jaunimo iniciatyvų rėmimo projektų trūkumas – projekto sąmatos neatitiktis išsikeltiems tikslams ir uždaviniams. 6000 eurų padalyti 11 projektų, tarp kurių tęstiniai, jaunimo užimtumo, socialinės atskirties mažinimo ir organizacijų stiprinimo projektai.

youthFinansavimas skirtas šiems projektams:
– Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos – „Realu būti nerealiais“, 700 Eur;
– Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinių savanorių grupės „Gelbėkit vaikus“ – „Būk savanoris – keisk pasaulį 4“, 300 Eur;
– Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinių savivaldos – „Pilietiškiausių mokyklų sambūris“, 90 Eur;
– Neformaliosios jaunimo grupės „Sun city movie nights“ – „Sun city movie nigths 2017“, 500 Eur;
– LSDJS filialo Šiaulių miesto skyriaus – „Socialiai atsakingas jaunimas“, 1000 Eur;
– Neformaliosios jaunimo grupės „Eurodesk Šiauliai“ – „Skink savanorystę, šiaulieti!“, 1050 Eur;
– ŠJOA „Apskritasis stalas“ – „Vidinio ir išorinio bendradarbiavimo stiprinimas jaunimo organizacijoms“, 1200 Eur;
– Šiaulių Maironiečių draugijos – „Rudens godos-2017“, 300 Eur;
– LMS Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro – „Kuriame rytojų mes!“, 400 Eur;
– Šiaulių valstybinės kolegijos studentų atstovybės – „Žaidimų diena“, 100 Eur;
– Neformaliosios jaunimo grupės „3 2 1 organizuojam!“ – „Tėveliaukime linksmai-2017“, 360 Eur.

Galima pasidžiaugti, kad projektų raštingumas didėja, bet pastebima, kad vis mažiau sulaukiama grįžtamojo ryšio iš projektų įgyvendintojų, todėl šiais metais bus daug dėmesio skiriama projektų viešinimui ir rezultatų sklaidai.
Kitais metais bus ieškoma didesnio jaunimo iniciatyvų rėmimo, nes veiklos poreikis yra didžiulis, o norint miesto jaunimą išlaikyti aktyvų ir kūrybišką, reikia skatinti jų idėjas ir iniciatyvas.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas skelbiamas http://www.siauliaivvg.lt/…/informacija-pareiske…/kvietimai/

Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 14 d. 15.45 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).
2017 m. kovo 14 d. 15 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje) vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams.
Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Bendruomenių-inicijuotos-vietos-plėtros-projektinio-pasiūlymo-forma

Vertinimo-ir-atrankos-aprašas-Nr.-1

Nevyriausybinės-organizacijos-deklaracija

Per pavasario atostogas mokiniai lankėsi savivaldybėje, domėjosi karjeros galimybėmis

Jau dabar būsimąja karjera besirūpinantys Šiaulių mokiniai apie perspektyvas nutarė sužinoti iš pirmų lūpų. Aktyvūs gimnazistai lankėsi ne tik įvairiose miesto įmonėse ir organizacijose, bet ir savivaldybėje, kur domėjosi valstybės tarnautojo darbo subtilybėmis.

savivaldybej-mokiniaiPavasario atostogas aktyvūs miesto mokiniai nusprendė praleisti naudingai. Jaunuoliai domisi karjeros galimybėmis didžiosiose įmonėse, organizacijose ar valstybės institucijose, todėl pagalbos ir patarimų kreipėsi tiesiai į miesto savivaldybę. Čia su Šiaulių miesto mokinių savivaldos centro nariais bendravo ir savo patirtimi dalijosi miesto vadovai – mero pavaduotoju ir administracijos direktoriumi.

Būsimieji abiturientai sako, kad šiuo metu daugelis jaunų žmonių svajoja apie politikos mokslus, tačiau nežino kaip siekti karjeros, kur mokytis. Gimnazistai po pokalbio su aukštas pareigas užimančiais miesto valdžios atstovais pasakojo pakeitę požiūrį į politikos mokslus, o naujos žinios pravers siekiant išsvajotos profesijos.

Su mokiniais bendravęs Šiaulių miesto mero pavaduotojas patarimų negailėjo. Domas Griškevičius sako, kad labai svarbu miesto jaunimą skatinti nuo pat mokyklos laikų būti aktyviais, išbandyti naujas veiklas, darbą įvairiose organizacijose. Mero pavaduotojo teigimu tik daugybę užsiėmimų išbandę ir patirtį sukaupę jaunuoliai gali sėkmingai siekti karjeros politikos srityje. Be to, labai sveikintina, kad moksleiviai išdrįsta vis dažniau kreiptis patarimo karjeros klausimais į valstybės institucijas.

Iš viso savivaldybėje žinių sėmėsi kelios dešimtys moksleivių. Šiaulių miesto mokinių savivaldos centro pirmininkė sako, kad tokių vizitų planuojama surengti ir kitose Šiaulių valstybinėse įstaigose.

etaplius logo

Straipsnio originalas publikuotas svetainėje etaplius.lt

Atkurtas jaunimo organizacijos DARBAS Šiaulių miesto skyrius

Kovo 23 dieną vyko Jaunimo organizacijos DARBAS (JOD) Šiaulių miesto skyriaus pakartotinis visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta nauja skyriaus pirmininkė, iniciavusi JOD Šiaulių m. skyriaus atgimimą Laura Každailytė. Taip pat skyriaus nariai išrinko ir atsakingąją sekretorę, ja tapo JOD narė Evelina Čečytė.

Atkuraimasis JOD susirinkimas WP

Atkurtas Jaunimo organizacijos DARBAS Šiaulių miesto skyrius

,, Ačiū visiems, esantiems kartu. Džiaugiuosi už kiekvieną, kuris atsinešė bent dalelę noro atkurti skyrių. Ypač džiaugiuosi už tuos, kurie ne tik atsinešė, bet ir prisijungė. Tikiu, jog su  tokia komanda galime nuveikti daug“, – entuziazmo nestokojo naujoji pirmininkė Laura.

Susirinkimo metu buvo sprendžiami skyriaus probleminiai klausimai. Nariai daug diskutavo bei ieškojo naujovių, kurios vestų Šiaulių miesto skyrių sėkmingo rezultato link.

Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdyje įvertinti jaunimo iniciatyvų projektai

Kovo 8 dieną Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba susirinko ne tik pasveikinti moteris Kovo 8-osios proga, bet ir aptarti visam miesto jaunimui aktualius klausimus.

Per susirinkimą jaunimas buvo raginamas aktyviai prisidėti prie šiuo metu rengiamo Šiaulių miesto 2015–2024 metų strateginio plėtros plano (daugiau informacijos rasite čia), nes tik iki kovo 31 dienos kiekvienas miestietis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriui turi galimybę pateikti savo pasiūlymus, idėjas ir iniciatyvas.

Taip pat buvo patvirtinta Jaunimo reikalų tarybos 2015 metų veiklos ataskaita, su kuria bus galima susipažinti Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ svetainėje po to, kai ją patvirtins Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Siauliu miesto savivaldybes 2015 2024 metu strateginis planasJaunimo reikalų taryba taip pat įvertino jaunimo iniciatyvų projektus, kurių bendra Šiaulių miesto savivaldybės skiriama suma yra net 5800,00 eurų. Nuspręsta skirti lėšų:

 1. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės projektui „Judėk ir tobulėk” – 150,00 eurų.
 2. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektui „Netingėk – pasižmonėk“ – 700,00 eurų.
 3. Klubo „Tarp savų“ projektui „Tėveliaukime linksmai“ – 300,00 eurų.
 4. ŠJOA „Apskritasis stalas“ projektui „Skink savanorystę, šiaulieti!“ – 800,00 eurų.
 5. ŠJOA „Apskritasis stalas“ projektui „Kartu mes galim daug!“ – 1200,00 eurų.
 6. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos projektui „Sun City Movie Nights“ – 400,00 Eurų;
 7. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos projektui „Šiaulių gimnazistų protmūšių čempionatas“ – 450,00 eurų.
 8. Šiaulių švietimo centro projektui „Žinau, ką renku“ – 250,00 eurų.
 9. Šiaulių Didždvario gimnazijos projektui „Bendruomeniškumas – Šiaulių ateities garantas” – 90,00 eurų.
 10. Lietuvos moksleivių sąjungos projektui „Moksleivių savaitė” – 200,00 eurų.
 11. Lietuvos moksleivių sąjungos projektui „Jaunimas valdo!“ – 500,00 eurų.
 12. Lietuvos moksleivių sąjungos projektui „Vieninga savivalda” – 300,00 eurų.
 13. VšĮ „Nacionalinė regionų plėtros agentūra” Šiaulių filialo projektui „Prisikėlęs bulvaras: ZOMBIŲ apokalipsė” – 160,00 eurų.
 14. Šiaulių Didždvario gimnazijos projektui „Būk savanoris – keisk pasaulį” – 300,00 eurų.

Primename, kad Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai yra atviri, ir maloniai kviečiame visus dalyvauti sprendžiant visiems mums rūpimas problemas.

Šiaulių jaunimas dalyvavo LiJOT žiemos forume

Šių metų kovo 5 – 6 dienomis vyko Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos organizuojamas Žiemos forumas. Šiaulių „Apskritojo stalo“ valdybos nariai: Benas Tinteris ir Fausta Roznytė atstovavo Šiaulių miesto jaunimą: aktyviai dalyvavo darbo grupėse, dalijosi bendra asociacijos pozicija Lietuvos jaunumui svarbiais klausimais. Be to, tobulino įgūdžius, kurie yra labai svarbus tolimesnės miesto jaunimo nuomonės formavimui ir atstovavimui.

LiJOT ziemos forumas 02

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos atstovai Fausta Roznytė ir Benas Tinteris dalyvavo LiJOT žiemos forume

LiJOT ziemos forumas 01„Pradedu galvoti, kad laikas bėga beprotiškai greitai, atrodo, vos prieš mėnesį pirmą kartą dalyvavau LiJOT renginyje, o kad praėjo jau keli metai nė nepastebėjau. Šis Žiemos forumas išsiskyrė netradiciniu ir, drįsiu teigti, produktyvesniu formatu – neliko mokymų, konsultacijų, kompetencijas įgijome dirbdami, diskutuodami grupėse. Pasirinkau labai artimą temą – „Balsavimo teisė nuo šešiolikos metų“, juolab, kad ŠJOA „AS“ iniciavo rezoliuciją, siekdama sumažinti kandidatų į savivaldos tarybą amžių. Džiaugiuosi, kad diskutuojant grupėse pavyko rasti susikirtimo taškus, organizacijų atstovai vienareikšmiškai neteigė, ar palaiko, ar nepritaria šiam teiginiui, bet iki Asamblėjos pradėjo rengti konkrečius teiginius. Manau, tai yra labai svarbu siekiant Asamblėjos metu priimti sprendimus, jau žinoti dabartinę situaciją ir turėti pakankamai laiko jai išanalizuoti. Dar vienas labai svarbus renginio akcentas buvo jaunimo organizacijų pasiūlymų būsimai naujos LR Vyriausybės programai parengimas. Jų ruošimas buvo suskirstytas į jaunimo sveikatos, savanorystės, pilietiškumo, neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir kitas problemas. Vėlgi, galiu pasidžiaugti ir ryžtingai tikėti, kad bus atsižvelgta į jaunimo nuomonę, taip pat, bus nagrinėjamas jaunimo politikos pagrindų įstatymas ir vykdoma veikla, siekiant jį įgyvendinti.“ – nuomone dalijosi Fausta Roznytė.

Continue Reading →

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ – kartu mes nenugalima jėga!

13 Apskritasis stalas visuotinis

Vasario 20 dieną vyko ir pavyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” konferencija!

Šių metų vasario 20 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ visuotinis narių susirinkimas – konferencija. Susirinkime dalyvavo ne tik jaunimo organizacijų atstovai, bet ir miesto tarybos nariai, kurie neslėpė simpatijų aktyviam jaunimu ir džiaugėsi jau nuveiktais darbais. Juk iš tiesų, 2015 – 2016 metai, pirmininkaujant Arnoldui Aluzui, pasižymėjo renginių gausa, savanorystės plėtra ir jaunimo politikos mieste stiprėjimu.

Viena svarbiausių konferencijos dalių buvo „Apskritojo stalo“ pirmininko rinkimai. Juo vienbalsiai buvo išrinktas ilgametis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos, Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Malik Agamalijev, savo kalboje akcentavęs organizacijų stiprinimą, dialogą, asociacijos, kaip išskirtinio jaunimo ženklo pripažinimą. Naujasis jaunimo lyderis siūlė tvirtinti asociacijos valdybos sudėtį – 5 asmenis. Jais vienbalsiai buvo išrinkti: Julija Kazanavičiūtė (Lietuvos moksleivių sąjunga), Benas Tinteris (Lietuvos Skautija), Artūras Jasaitis (JCI Šiauliai), Vaidas Rusys (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) ir Fausta Roznytė (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga). Revizijos komisijos sudėtis taip pat buvo vienbalsiai patvirtinta: Rosita Adomavičiūtė (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), Laurynas Kižas (Lietuvos Šaulių sąjunga), komisijos pirmininkas – Arnoldas Aluzas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).

Linkime nesibaigiančių idėjų, ryžto, užsispyrimo ir motyvacijos atstovaujant Šiaulių miesto jaunimą!

 

Jaunimo reikalų tarybos posėdyje Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro atstovai pristatė parengtą rezoliuciją

2015 m. gruodžio 17 d. vyko Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis, per kurį buvo diskutuojama dėl 2016 metų jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso. Aptarti konkurso nuostatai, kokie turėtų būti minimalūs reikalavimai konkurso dalyvių projektams, prioritetai bei prisiminta, kaip sekėsi įgyvendinti jaunimui skirtus projektus 2015 metais. Ateinančiais metais, kaip ir 2015-aisiais, prioritetiniais projektais bus laikomi tie, kurie skatins jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, tęstiniai bei turintys išliekamąją vertę. Taip pat jaunimo reikalų taryba nusprendė, kad išskirtinis dėmesys galėtų būti skirtas projektams, susijusiems su Saulės mūšio 780-ųjų metinių minėjimu.savivaldybe

Raginame visus sekti Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ naujienas socialiniame tinkle, nepraleisti jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso ir jame dalyvauti.

Posėdyje Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių miesto mokinių savivaldų informavimo centro atstovai pristatė parengtą rezoliuciją, susijusią su Šiaulių miesto problemomis. Moksleiviai skatina politikus skirti didesnį dėmesį Šiaulių miesto viešųjų erdvių tvarkymui bei saugumo užtikrinimui, taip pat jaunimo užimtumą užtikrinančios infrastruktūros plėtrai kokybiniu bei kiekybiniu požiūriu.

„Džiaugiuosi, kad Šiaulių miesto moksleiviai vis aktyviau įsitraukia į miesto gyvenimą ir išreiškė norą dalyvauti Šiaulių miesto komitetuose bei darbo grupėse. Užteks jaunimui skirtas miesto erdves kurti „pagyvenusiam jaunimui“ ir tikiuosi, kad Savivaldybės darbuotojai išgirs jaunimo balsą susitikimuose su jais“, – kalbėjo Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos narys Vilmantas Mockus.

Kviečiame dalyvauti apklausoje ir Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengime

Siauliai_centras

 

Gruodžio 7 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama Alfredo Jonuškos, ir Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, pasirašė iš Europos Sąjungos investicijų fondų (8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“) lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0046 „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“ sutartį. Baigti įgyvendinti projektą numatoma iki 2016 m. vasario 12 d.

Bendra projekto vertė – 4 320,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 3 996,00 Eur. Pagal šią sutartį bus parengta Šiaulių miesto vietos plėtros strategija, kurios tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Parengta vietos plėtros strategija bus teikiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, siekiant gauti finansavimą joje numatytų veiklų įgyvendinimui. Projektų vykdytojais ir paramos gavėjais pagal patvirtintą vietos plėtros strategiją galės būti visi Šiaulių mieste veiklą vykdantys privatūs ir vieši juridiniai asmenys.

Vietos plėtros strategija bus rengiama atsižvelgiant į Šiaulių miesto gyventojų bei įmonių ir organizacijų poreikius bei pasiūlymus. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti apklausoje ir iki 2015 m. gruodžio 20 d. užpildyti anketą, kurią rasite ČIA(http://apklausa.lt/f/siauliu-miesto-vvg-vietos-pletros-strategijos-rengimas-agst6ug/answers/new.fullpage).

Gruodžio 14 d., pirmadienį, 17:10 val. naujojoje Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) Šiaulių miesto vietos veiklos grupė organizuoja viešą strategijos rengimo seminarą – konsultaciją, kurio metu bus pristatyti strategijos rengimo tikslai, grafikas, tinkami pareiškėjai, tinkamos finansuoti pagal strategiją veiklos ir projektai, bei išlaidų kategorijos, kurioms gali būti skiriamas Europos Sąjungos investicijų fondų finansavimas.

Susitikimo metu taip bus pristatyta 20142020 metų Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo programa (URBAN).

Registruotis į renginį prаšome el. paštu siauliu.miesto.vvg@gmail.comiki 2015 m. gruodžio 14 d.