| Naujienos

Naujienos

Naujienos

  • Šių metų kovo 4 dieną į Lietuvos Moksleivių Sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro posėdį buvo atėjusi Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ Valdybos narė Fausta Roznytė. Ji pasakojo apie savo organizacijos veiklas, struktūrą ir visi diskutavome apie iškilusias problemas. Taip pat buvo išrinkta Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkės Ramunės Bernotaitės dešinioji ranka, viceprezidentė…

  • Šių metų vasario 7 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ visuotinis susirinkimas. Susirinkimas truko beveik 3 valandas, tad galime pagirti susirinkusius dalyvius ir delegatus, kurie išliko susikaupę ir konstruktyvūs iki pat pabaigos. Diskusijos kilo aptariant ir veiklos, ir finansinę ataskaitą, kurią pateikė buvęs Pirmininkas Vilmantas Mockus, pažymėdamas ne tik…

  • Visuotinio susirinkimo darbotvarkė Šiaulių Universiteto biblioteka, 412 auditorija  11.50 – 12.05 Dalyvių ir Delegatų registracija. 12.05 – 12.15 Sveikinimo žodis. 12.15 – 12.20 Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 12.20 – 12.35 „Apskritojo stalo“ 2014 metų veiklos ataskaitos pristatymas.Vilmantas Mockus 12.35 – 12.45 „Apskritojo stalo“ 2014 metų finansų ataskaitos pristatymas.Vilmantas Mockus 12.45 –…

  • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Vilmantas MOCKUS dalyvavo Laisvųjų piliečių organizuotoje diskusijoje apie neracionaliai tvarkomą Savivaldybės turtą. Buvo keliami įvairūs miestiečiams aktualūs klausimai apie tai kam reikalingas turtas, kurio nesugebama panaudoti, kiek kainuoja pastatų išlaikymas ir t.t.? Šiaulių “Aušros” muziejaus direktorius Raimundas BALZA siūlė atlikti Savivaldybės turto valdymo auditą ir atsakyti visuomenei, kiek kainuoja…

  • Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso tikslas – skatinti jaunimo saviraišką, iniciatyvumą, bendruomeniškumą, plėtoti jaunimo organizacijų veiklą Šiaulių mieste. Jaunimo iniciatyvų teikėjai gali būti jaunimo organizacijos, neformaliosios jaunimo grupės, iniciatyvūs jaunuoliai. Reikalavimai iniciatyvų vykdytojams ir dalyviams: ne mažiau kai ½ projekto vykdytojų turi būti asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Prioritetai teikiami: –  projektai, kurie…

  • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ nariai dalyvavo Laisvųjų piliečių organizuotoje diskutavo apie 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą. Diskusijoje dalyvavę Savivaldybės skyrių vedėjai patvirtino jau žinomą “tiesą”- didžioji lėšų dalis tenka būtiniausioms reikmėms: biudžetininkų atlyginimams, įstaigoms išlaikyti, komunaliniams mokesčiams ir socialinėms pašalpoms. Miestui kurti pinigų beveik nebelieka. 2015 metų biudžeto pajamos – 79…

  • Šių metų sausio 15 ir 20 dieną Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” (toliau -ŠJOA „Apskritasis stalas”) valdybos nariai Šiaulių universiteto bibliotekoje organizavo viešąsias paskaitas. Paskaitos sulaukė didelio Šiaulių miesto jaunimo susidomėjimo. Jaunus žmones dalyvauti ragino ne tik įdomios ir šiomis dienomis svarbios temos: „Įkvepianti kalba. Nepagrįstos baimės ir savęs paruošimas.“, „Gyvenimo tikslų link.…

  • Šių metų rugpjūčio 2 – 3 d. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ valdybos narė, Fausta Roznytė, dalyvavo Molėtų rajone vykusiame, Lietuvojs Jaunimo Organizcijų Tarybos (toliau – LiJOT) organizuojamame Vasaros forume. Renginio metu didžiausias dėmėsys buvo skiriamas bendadarbiavimo su žiniasklaida, organizacijos patrauklumo verslui klausimams. Dalyviai turėjo galimybę bendradarbiauti, sužinoti žiniasklaidos bei organizacijos „pardavimo“  paslaptis,…

  • 2014 metų vieną ankstyvą liepos mėnesio šeštadienio rytą Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos iniciatyva buvo įgyvendinta projekto „Už sveiką ir gražią Lietuvą“ idėja – žygis aplink Talkšos ežerą ir jo apylinkes. Projektas dalinai buvo finansuotas Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis. Į žygį, kurio flagmanu ir edukaciniu vedėju sutiko būti įžymusis Šiaulių architektas Vilius Puronas, užsiregistravo daugiau…

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 605 87577
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!