| Naujienos

Naujienos

Naujienos

  • Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso tikslas – skatinti jaunimo saviraišką, iniciatyvumą, bendruomeniškumą, plėtoti jaunimo organizacijų veiklą Šiaulių mieste. Jaunimo iniciatyvų teikėjai gali būti jaunimo organizacijos, neformaliosios jaunimo grupės, iniciatyvūs jaunuoliai. Reikalavimai iniciatyvų vykdytojams ir dalyviams: ne mažiau kai ½ projekto vykdytojų turi būti asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Prioritetai teikiami: –  projektai, kurie…

  • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” nariai dalyvavo Laisvųjų piliečių organizuotoje diskutavo apie 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą. Diskusijoje dalyvavę Savivaldybės skyrių vedėjai patvirtino jau žinomą “tiesą”- didžioji lėšų dalis tenka būtiniausioms reikmėms: biudžetininkų atlyginimams, įstaigoms išlaikyti, komunaliniams mokesčiams ir socialinėms pašalpoms. Miestui kurti pinigų beveik nebelieka. 2015 metų biudžeto pajamos – 79…

  • Šių metų sausio 15 ir 20 dieną Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” (toliau -ŠJOA „Apskritasis stalas”) valdybos nariai Šiaulių universiteto bibliotekoje organizavo viešąsias paskaitas. Paskaitos sulaukė didelio Šiaulių miesto jaunimo susidomėjimo. Jaunus žmones dalyvauti ragino ne tik įdomios ir šiomis dienomis svarbios temos: „Įkvepianti kalba. Nepagrįstos baimės ir savęs paruošimas.“, „Gyvenimo tikslų link.…

  • Šių metų rugpjūčio 2 – 3 d. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ valdybos narė, Fausta Roznytė, dalyvavo Molėtų rajone vykusiame, Lietuvojs Jaunimo Organizcijų Tarybos (toliau – LiJOT) organizuojamame Vasaros forume. Renginio metu didžiausias dėmėsys buvo skiriamas bendadarbiavimo su žiniasklaida, organizacijos patrauklumo verslui klausimams. Dalyviai turėjo galimybę bendradarbiauti, sužinoti žiniasklaidos bei organizacijos „pardavimo“  paslaptis,…

  • 2014 metų vieną ankstyvą liepos mėnesio šeštadienio rytą Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos iniciatyva buvo įgyvendinta projekto „Už sveiką ir gražią Lietuvą“ idėja – žygis aplink Talkšos ežerą ir jo apylinkes. Projektas dalinai buvo finansuotas Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis. Į žygį, kurio flagmanu ir edukaciniu vedėju sutiko būti įžymusis Šiaulių architektas Vilius Puronas, užsiregistravo daugiau…

  • Šiaulių miesto savivaldybėje įvyko miesto jaunimo organizacijų susitikimas, kurio metu buvo pasirašyta peticija dėl pilietinės iniciatyvos, palaikančios iniciatyvą suvienodinti aktyvią bei pasyvią rinkimų teises ir į savivaldybių tarybas leisti kandidatuoti nuo 18 metų. Ieva LIUBŠYTĖ Vakar Šiaulių miesto savivaldybėje įvyko miesto jaunimo organizacijų susitikimas, kurio tikslas – peticijos pasirašymas dėl pilietinės iniciatyvos, palaikančios iniciatyvą…

  • Šių metų liepos 16 – 20 d. Trakuose, Lietuvos olipmipio sporto centro Trakų bazėje vyko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) renginys, susidedantis iš dviejų dalių – Vasaros akademijos 2014 ir sąskrydžio. Tradiciniame renginyje  susirinkę aktyvūs organizacijos nariai keturias dienas kartu su politikos lyderiais, žinomais visuomenės veikėjais diskutavo apie politiką ir kitomis aktualiomis jaunimui temomis.

  • Manai, kad Vyriausybėje darbas nuobodus, o čia sėdi nykūs biurokratai? Esi įsitikinęs, kad Vyriausybės veikla tau nieko neduoda? Dalyvaudamas projekte, Tu: – galėsi „iš vidaus“ pamatyti, kaip yra valdoma valstybė; – įsitikinsi, kad čia dirba šaunūs ir aktyvūs žmonės; – įgysi neįkainojamos patirties bei patirsi nepamirštamą nuotykį, kurio metu sutikti bendražygiai taps gerais draugais.…

  • Šių metų liepos 10 dieną, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” (toliau -ŠJOA “Apskritasis stalas”) pirmininkas Vilmantas Mockus dalyvavo susitikime su absolventais, kurį organizavo Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centras. Susitikimo metu buva kalbama ir diskutuojama apie tai, kad daugelis jaunų žmonių dalyvaudami nevyriausybinių organizacijų veikloje gali įgyti įvairios darbinės patirties, praplėsti pažinčių ratą,…

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!