| Naujienos | Apskritasis Stalas

Apskritasis Stalas

Apskritasis Stalas

 • Jau­ni­mas ke­lia aukš­tus rei­ka­la­vi­mus tu­ri­niui ir for­mai

  Šiau­lių jau­ni­mo or­ga­ni­za­cijų aso­cia­ci­jos „Apsk­ri­ta­sis sta­las“ (ŠJOA „AS“) kon­fe­ren­ci­jo­je iš­rink­tas nau­jas aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas ir nau­jo­ji val­dy­ba. „Apsk­ri­ta­jam sta­lui“ 2020 m. ne­bu­vo vie­ni iš leng­viau­sių, ky­la ne­ma­žai klau­simų dėl atei­ties. „Etap­lius“ pa­si­tei­ra­vo nau­jo­jo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko Min­dau­go Lau­ri­nai­čio, ko jis ke­ti­na im­tis, kad or­ga­ni­za­ci­jos veik­la at­gytų.  – Kas jus paskatino siekti „Apskritojo stalo“ pirmininko posto? –…

 • ŠIAULIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA „APSKRITASIS STALAS“ ATSINAUJINO

  Vasario 8 d. įvykusios nuotolinės Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ eilinės ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu buvo pristatyta asociacijos veiklos ataskaita už 2020 m. ir naujuoju organizacijos primininku išrinktas Mindaugas Laurinaitis. Taip pat išrinkti nauji valdybos nariai: Fausta Roznytė, Rusnė Globytė, Mindaugas Valantinas, Roberta Stonkutė. Į Šiaulių miesto savivaldybės reikalų tarybą išrinkti 2 nauji jaunimo…

 • Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, kviečia prisijungti prie šaunaus kolektyvo. Jeigu nebijote iššūkių ir galite savo žinias, patirtį ir energiją skirti sėkmingam šios programos įgyvendinimui Lietuvoje, laukiame jūsų CV ir motyvacinio laiško strateginių partnerysčių projektų koordinatoriaus pozicijai užimti. Darbo pobūdis: Vykdyti veiklą, susijusią su projektų administravimu: informacijos apie…

 • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (ŠJOA AS) kartu su jaunimo organizacijomis dalyvavo antrąjame 2018 vadovų klube. Asociacijos pirmininkas Vaidas Rusys kalbėjo, kad antroji vaovų klubo tema yra projektai: „po ilgo laukimo, pagaliau jau galime įgyvendinti laimėtus projektus. Ką pastebime, kad savivaldybės administracijos direktoriaus įvestos sąlygos, kurios draudžia pirkti maistą, realybėje atrodo kur kas…

 • Šių metų birželio 7 dieną Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (toliau -ŠJOAAS) valdyba patvirtino biuro vadovę – Šiaulių valstybinės kolegijos Organizacijos komunikacijos antro kurso studentę Odetą Bendžiūtę. Odeta kalba: „studijuoju Organizacijos komunikaciją, todėl manau, jog naujos pareigos bus pati geriausia ir realiausia praktika, kuri ne tik patikrins ko išmokau per dvejus studijų metus,…

 • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (toliau ŠJOA AS) – skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1998 m., yra viena pirmųjų jaunimo regioninių tarybų, vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu. Šiuo metu ŠJOA AS vienija 15 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir turi 9 nares stebėtojas. Taip pat asociacija yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė, yra…

 • Šių metų kovo 3 – 4 dienomis vyko Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos (LIJOT) organizuojamas Žiemos forumas. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos  „Apskritojo stalo“ (ŠJOA AS) pirmininkas Vaidas Rusys ir valdybos nariai: Vilius Staražinskas ir Viltė Novokovaitė atstovavo Šiaulių miesto jaunimą: aktyviai dalyvavo darbo grupėse, dalijosi bendra asociacijos pozicija Lietuvos jaunumui svarbiais klausimais. Taip pat, tobulino…

 • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ kuria Jaunimo LAB biurą, siekiant stiprinti jaunimo balsą Šiaulių mieste. Ieškome aktyvaus žmogaus, kuris norėtų prisidėti prie jaunimo organizacijų atstovavimo Šiauliuose bei Lietuvoje ir atsakingai bei inovatyviai vadovautų Jaunimo LAB biurui, burtų biuro komandą, ir kartu savo veiklomis galėtume įrodyti, jog Šiauliai – jaunimo miestas! REIKALAVIMAI KANDIDATAMS: Kandidatas…

 • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas” (ŠJOAAS) jaunimo organizacijas kvietė į pirmąjį 2018 vadovų klubą. ŠJOA “Apskritasis stalas”  pirmininkas Vaidas Rusys kalbėjo: „vadovų klubas – tai platforma skirta spręsti jaunimo politikos klausimus ir atstovauti jaunus žmones Šiaulių mieste. Mūsų tikslas kiekvieną mėnesį susitikti su jaunimo organizacijų ir neformalių grupių lyderiais aptarti jaunimo situaciją mieste, spręsti…

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!