| Naujienos

Naujienos

Naujienos

  • Šių dirbtuvių tikslas – suteikti platformą vietos ir regiono lygmens sprendimų priėmėjams jaunimo srityje keistis pozicijomis ir lūkesčiais apie Europos Komisijos pasiūlymą būsimam bendradarbiavimui jaunimo politikos srityje ES lygmeniu.  Ši veikla seka iš ankstesnio skirtingų šalių bendradarbiavimo tarp skirtingų regionų (pvz., Vokietija, Austrija, flamandai) ir iš bendradarbiavimo su ES regionų komitetu per dabartinės ES jaunimo…

  • Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia šių metų baigiamųjų mokslo darbų Lietuvos tautinių mažumų tematika konkursą. Kviečiame konkurse dalyvauti visų Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro, magistro bei doktorantūros studijų absolventus, kurie einamaisiais akademiniais metais apgynė tautinių mažumų studijų srities baigiamąjį mokslo darbą arba tautinių mažumų aspektus plačiai nagrinėjo ir integravo…

  • Birželio 6-8 d. Lietuvoje vyks Moterų politikos lyderių suvažiavimas į kurio vykdomą kampaniją #Girl2Leader kviečiame prisijungti merginas! 2018 m. Lietuva švenčia Nepriklausomybės atkūrimo bei moterų balsavimo teisės Šimtmetį. Į suvažiavimą atvyksta daugiau nei 300 aukšto rango politikių iš viso pasaulio. Moterų politikos lyderių suvažiavimas – tai galimybė diskutuoti apie moterų priimamus sprendimus šiandieniniame pasaulyje…

  • Tu – pilietinių iniciatyvų autorius ar autorė, o tavo projektai kuria pokyčius? Pasidalink savo įgyvendinta ar įgyvendinama iniciatyva pilietiškumo apdovanojimuose „Tėvyne mūsų”. Registruok paraišką iki 2018m. gegužės 20d. Daugiau informacijos: www.tevynemusu.lt

  • Užsienio reikalų ministerija skelbia vaizdo filmukų konkursą „60 sekundžių apie ES“. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos 7-12 klasių ir gimnazijų 1-4 klasių moksleivių komandos. Lietuva Europos Sąjungos nare yra jau kiek daugiau nei 13 metų. Nuo to laiko daug kas pasikeitė mūsų valstybės gyvenime, ir kiekvienas pilietis vienaip ar kitaip jaučia ES poveikį: per galimybę…

  • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (toliau ŠJOA AS) – skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1998 m., yra viena pirmųjų jaunimo regioninių tarybų, vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu. Šiuo metu ŠJOA AS vienija 15 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir turi 9 nares stebėtojas. Taip pat asociacija yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė, yra…

  • Kovo 10 dieną Šiaulių Jaunimo centre vyko Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro naujokų priėmimas, į kurį susirinko daugiau nei 40 naujais LMS savanoriais trokštančių tapti moksleivių! Po to, kai ŠMSIC pirmininkė Viltė Novikovaitė pristatė organizaciją ir padalinį, vyko komitetų simuliacijos, kuriose būsimieji savanoriai turėjo galimybę pamatyti, kaip vyksta darbas organizacijoje bei patys išmėginti savo…

  • Šių metų kovo 3 – 4 dienomis vyko Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos (LIJOT) organizuojamas Žiemos forumas. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos  „Apskritojo stalo“ (ŠJOA AS) pirmininkas Vaidas Rusys ir valdybos nariai: Vilius Staražinskas ir Viltė Novokovaitė atstovavo Šiaulių miesto jaunimą: aktyviai dalyvavo darbo grupėse, dalijosi bendra asociacijos pozicija Lietuvos jaunumui svarbiais klausimais. Taip pat, tobulino…

  • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ kuria Jaunimo LAB biurą, siekiant stiprinti jaunimo balsą Šiaulių mieste. Ieškome aktyvaus žmogaus, kuris norėtų prisidėti prie jaunimo organizacijų atstovavimo Šiauliuose bei Lietuvoje ir atsakingai bei inovatyviai vadovautų Jaunimo LAB biurui, burtų biuro komandą, ir kartu savo veiklomis galėtume įrodyti, jog Šiauliai – jaunimo miestas! REIKALAVIMAI KANDIDATAMS: Kandidatas…

  • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (ŠJOAAS) jaunimo organizacijas kvietė į pirmąjį 2018 vadovų klubą. ŠJOA „Apskritasis stalas“  pirmininkas Vaidas Rusys kalbėjo: „vadovų klubas – tai platforma skirta spręsti jaunimo politikos klausimus ir atstovauti jaunus žmones Šiaulių mieste. Mūsų tikslas kiekvieną mėnesį susitikti su jaunimo organizacijų ir neformalių grupių lyderiais aptarti jaunimo situaciją mieste, spręsti…

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 605 87577
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!