Šiauliuose – saulėtas penktadienis su bėgiojančiu meru ir šokančiu jaunimu

Saulėtą penktadienio vakarą prie Šiaulių „Saulės berniuko“ susirinko keli šimtai sportiškai nusiteikusių žmonių – nuo vaikų iki pagyvenusių. Visi laukė, kada atvyks taip pat sportiškai nusiteikęs meras Artūras Visockas.

siauliuose-visuomene-bego-kartu-su-meru

Alvydo Januševičiaus nuotrauka

Bėgimas taip ir vadinosi – „Bėk su Šiaulių meru“. Sportiškumas yra tai, ko iš Šiaulių mero jau niekas negalėtų atimti. Jis visą gyvenimą yra paskendęs bėgimo ir orientavimosi sporte.

Meras dar nespėjo iššauti starto šūvio, kai visa minia susirinkusiųjų pajudėjo Salduvės kalno link. Ten visi nusifotografavo ir parbėgo atgal.

Bėgantys sportininkai galėjo tapti gyvu priekaištu pakrantėje sėdintiems jaunuoliams, tačiau priekaištauti čia nėra ko. Jie taip pat susirinko ne tuščiai laiką stumti.

Kelių jaunimo organizacijų atstovai šauniai leido laiką. Vieni kepė šašlykus, o skautai – savo duonelę – užvynioji tešlos ant pagaliuko ir laikai virš laužo, kol paskrus.

Drąsiausi stojo ant vandens slidžių čia įsikūrusiame vandenslidžių parke, o pulkas tiesiog šoko lindihopą. Kas norėjo – mėgavosi šiltu oru ir vakaro saule.

Šaltinis: 15min.lt
Autorius: Alvydas Januševičius

Šiaulių miesto jaunimas 2015 metais aktyviai dalyvaus vietų bendruomenių tarybų veikloje

Siauliai VBT

Tikėsimės, kad artimiausiu metu galėsime pasidalinti sprendimais bei darbais atliktais VBT, kurie džiugins ne tik jaunus, bet ir miesto bendruomenės narius

Šiaulių mieste, 2015 m. balandžio 16 dieną, buvo renkamos vietų bendruomenių tarybos. Kaip ir ankstesniais metais, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas” jaunimo atstovus ragino aktyviai dalyvauti vietos bendruomenių tarybų (toliau – VBT) veikloje.

Katurių iš septynių Šiaulių miesto VBT sudėtyse bus jaunimo atstovai:

– Lieporių ir Šventupio VBT buvo išrinkta Jurgita Morkūnaitė;

– Centro VBT buvo išrinktas Malik Agamalijev;

– Medelyno seniūnijos VBT buvo išrinkta Laura Každailytė;

– Rekyvos seniūnijos VBT buvo išrinktos Ernesta Bajalytė-Daukšienė bei Reda Jakutytė.

Linkime sekmės ir stiprybės atstovaujant jaunimą ir tikėsimės, kad artimiausiu metu galėsime pasidalinti sprendimais bei darbais atliktais VBT, kurie džiugins ne tik jaunus, bet ir miesto bendruomenės narius!

 

Prasidėjo „Europos egzamino 2015“ organizatorių registracija

Kviečiame „Europos egzaminą“ organizuoti vidurines, profesines ir aukštąsias mokyklas, bibliotekas, nevyriausybines organizacijas, savivaldybių administracijas, verslo ir kt. organizacijas. Pirmasis „Europos egzamino“ etapas vyks gegužės 7 d.

europos egzainas 150x100

Tapk “Europos egzamino 2015” organizatoriumi

2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienį, visoje Lietuvoje vyks „Europos egzaminas”. Lietuva pernai įstojo į euro zoną, 2015-ieji paskelbti Europos metais vystymuisi, tačiau kiek iš tikrųjų apie tai žinome? Egzaminą organizuoti kviečiame vidurines, profesines ir aukštąsias mokyklas, viešojo ir privataus sektoriaus įmones, nevyriausybines ir kt. organizacijas (NVO).

„Europos egzamino” dalyviai turės atsakyti į įvairaus sudėtingumo bei spektro klausimus, susijusius su ES raida, veikimu ir institucijomis, valstybėmis narėmis, politika, aktualijomis bei įdomybėmis. Šiais metais papildomą dėmesį skirsime Vystomajam bendradarbiavimui ir euro zonai. Literatūros sąrašas egzaminui pasiruošti jau paskelbtas.

Daugiau informacijos rasite čia .

LSDJS Konferencija įvertino šiauliečius

2015 lsdjs valdyba

Naujoji LSDJS valdyba

Savaitgalį, Vilniuje vyko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos konferencija, kurios metu buvo renkamas organizacijos pirmininkas, valdyba ir kontrolės komisija.

Atverstame naujame jaunųjų socialdemokratų sąjungos istorijos puslapyje nemažai vietos teko ir Šiaulių miesto jauniesiems socialdemokratams. Pirmą kartą į LSDJS valdybą išrinkti net du šiauliečiai – Malik Agamalijev ir Domas Griškevičius. Kontrolės komisijos pirmininku išrinktas šiaulietis Arnoldas Aluzas.

Naujaisiais LSDJS valdybos nariais taip pat tapo Dovilė Adamonytė (Birštonas), Sergejus Tichomirovas (Vilnius), Modesta Petrauskaitė (Panevėžio raj.). LSDJS pirmininku antrajai kadencijai perrinktas Ramūnas Burokas (Marijampolė).

LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas po Konferencijos dėkojo visiems pasitikėjusiems ir suteikusiems jam mandatą pirmininkauti antrąją kadenciją didžiausiai politinei jaunimo organizacijai Lietuvoje.

Šaltinis: http://griskevicius.lt/

2015 m. vasario 7 dieną vyks Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” visuotinis susirinkimas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė

Šiaulių Universiteto biblioteka, 412 auditorija

 11.50 – 12.05 Dalyvių ir Delegatų registracija.
12.05 – 12.15 Sveikinimo žodis.
12.15 – 12.20 Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
12.20 – 12.35 „Apskritojo stalo“ 2014 metų veiklos ataskaitos pristatymas.Vilmantas Mockus
12.35 – 12.45 „Apskritojo stalo“ 2014 metų finansų ataskaitos pristatymas.Vilmantas Mockus
12.45 – 12.55 „Apskritojo stalo“ revizijos komisijos ataskaitos pristatymas.
12.55 – 13.15 „Apskritojo stalo“ Pirmininko rinkimai.
13.15 – 13.30 „Apskritojo stalo“ Valdybos rinkimai.
13.30 – 13.40 „Apskritojo stalo“ Revizijos komisijos rinkimai.
13.40 – 14.00 Delegatų rinkimai į Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą.
14.00 – 14.10 Organizacijos „Šiaulių universiteto studentų klubas“ stebėtojos statuso patvirtinimas. Organizacijos „ERSAS“ narės statuso patvirtinimas.
14.10 – 14.20 Dėl Šiaulių mieste steigiamos Vietos veiklos grupės (VVG).
14.20 – 14.30 Kiti klausimai.
14.30 Konferencijos uždarymas.

Savivaldybės turtas tampa našta?

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” pirmininkas Vilmantas MOCKUS dalyvavo Laisvųjų piliečių organizuotoje diskusijoje apie neracionaliai tvarkomą Savivaldybės turtą. Buvo keliami įvairūs miestiečiams aktualūs klausimai apie tai kam reikalingas turtas, kurio nesugebama panaudoti, kiek kainuoja pastatų išlaikymas ir t.t.?

Savivaldos turtas

Diskusijos metu paaiškėjo, kad savivaldybė vargsta negalėdama parduoti nenaudojamo turto, kita vertus neieško būdų, kaip šį procesą paspartinti

Šiaulių “Aušros” muziejaus direktorius Raimundas BALZA siūlė atlikti Savivaldybės turto valdymo auditą ir atsakyti visuomenei, kiek kainuoja nenaudojamų ar neefektyviai naudojamų patalpų išlaikymas. Pokalbyje dalyvavęs Savivaldybės Turto skyriaus vedėjas Gytis Skurkis pripažino, kad išlaidos tokiam turtui sudaro reikšmingą biudžeto dalį.
Žemės ūkio ministerija yra nustačiusi, kad savivaldybės turi teisę tvarkytis savo teritorijoje taip, kaip nori. Gali perimti net privatiems asmenims priklausančius apleistus pastatus ir perduoti efektyviau besitvarkantiems naudotojams. Žinoma, savo turtą savivaldybės taip pat privalo protingai tvarkyti.

Nors Šiaulių miesto savivaldybė deklaruoja sudaranti sąlygas jos turtu naudotis visuomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, besikreipiantiems privatiems asmenims dažniausiai parodo duris. Tai paaiškėjo diskusijoje išnagrinėjus konkretų atvejį: į Savivaldybę dėl patalpų nuomos kreipėsi visuomenės atstovė, norinti vykdyti sveikatinimo veiklą. Jai iš karto buvo atsakyta, kad tinkamų patalpų nėra.

“Manau savivaldybės administracija kartais nesuvokia kokiems specialistams pagal jų kompetenciją reikia deleguoti konkrečius darbus. 2014 metais buvo pradėtas dialogas su Šiaulių miesto savivaldybe dėl tam tikrų patalpų administravimo perleidimo Šiaulių “Apskritajam stalui”, deja specialistai išaiškino, kad savivaldybės turtas gali būti perleidžiamas tik savivaldybės įmonėms. Šiandiena sužinojau, kad buvome informuoti neteisingai” – apgailėstavo susiklosčiusias situacija “Apskritojo stalo” pirmininkas Vilmantas Mockus.

Vidmanto JAPERTO nuomone, spręsdama turto valdymo klausimus Savivaldybė turėtų atsižvelgti į bendruomenės atstovų siūlymus.

Diskusiją apibendrinęs Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas TAMULAITIS pabrėžė, kad Šiaulių miesto savivaldybėje turto reikalai yra per daug politizuoti. Priimdami sprendimus politikai ne visada atsižvelgia į specialistų nuomonę. Trūksta atsakomybės už neefektyviai valdomą Savivaldybės turtą. Nėra aiškių turto panaudojimo vertinimo kriterijų.

Savivaldybė vargsta negalėdama parduoti nenaudojamo turto, kita vertus neieško būdų, kaip šį procesą paspartinti. Besikreipiantiems potencialiems pirkėjams nesuteikia reikiamos informacijos, kaip pagal planavimo ir kitus dokumentus siūlomas įsigyti turtas galėtų būti plėtojamas ateityje.

 

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia 2015 metų jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursą

Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso tikslas – skatinti jaunimo saviraišką, iniciatyvumą, bendruomeniškumą, plėtoti jaunimo organizacijų veiklą Šiaulių mieste. Jaunimo iniciatyvų teikėjai gali būti jaunimo organizacijos, neformaliosios jaunimo grupės, iniciatyvūs jaunuoliai.

Reikalavimai iniciatyvų vykdytojams ir dalyviams: ne mažiau kai ½ projekto vykdytojų turi būti asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

Prioritetai teikiami:
–  projektai, kurie iš dalies finansuojami iš kitų šaltinių
–  išliekamąją kultūrinę ir socialinę vertę turintiems projektams;
–  jungtiniams organizacijų projektams;
–  tęstiniams projektams;
– savanorystės skatinimo projektams;
– šviečiamojo pobūdžio projektams;
– organizacijų vidinės komunikacijos stiprinimo projektams.

Iniciatyvų paraiškos turi būti pateiktos Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62) prie 10 langelio iki 2015 m. vasario 11 d. 15 val. arba atsiųstos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki 2015 m. vasario 11 d. (imtinai)
Papildoma informacija teikiama tel. 596 303, el. p. dalia.vietiene@siauliai.lt.

forma_pildymui2015
Jaunimo iniciatyv_ nuostat_2015 (1)

BIUDŽETAS: TIK IŠGYVENTI AR KURTI ?

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” nariai dalyvavo Laisvųjų piliečių organizuotoje diskutavo apie 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą. Diskusijoje dalyvavę Savivaldybės skyrių vedėjai patvirtino jau žinomą “tiesą”- didžioji lėšų dalis tenka būtiniausioms reikmėms: biudžetininkų atlyginimams, įstaigoms išlaikyti, komunaliniams mokesčiams ir socialinėms pašalpoms. Miestui kurti pinigų beveik nebelieka.

Apskritasis stalas laisvuju pilieciu diskusijoje

Laisvieji piliečiai Šiaulių universiteto bibliotekoje diskutavo apie 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą

2015 metų biudžeto pajamos – 79 mln. eurų, išlaidos apie 81 mln. eurų. Daugiausiai planuojama išleisti švietimui ir socialinei paramai. Šiek tiek daugiau nei pernai bus skirta kelių priežiūrai, labai maža dalis – urbanistinei plėtrai.
Raimundas BALZA įžvelgė didžiausią biudžeto formavimo ydą. Jo žodžiais, kasmet biudžetas formuojamas atsižvelgiant į praėjusius metus, žiūrima į praeitį, o ne į ateitį.

“Šis požiūris niekur neveda, todėl negalime tikėtis veržlios miesto plėtros”, – sakė Raimundas Balza. Jis atkreipė dėmesį, kad Šiauliuose nebuvo esminių permainų net tada, kai biudžetas būdavo didesnis. Kodėl? Nes lėšos naudojamos neefektyviai. “Turėtume suskaičiuoti, kiek lėšų reikia atskiroms sritims. Ar žinome, kiek gatvių, mokyklų, darželių mums reikia? Ar bandėme lėšas kooperuoti?” – klausė Raimundas Balza. Jo nuomone, neskaičiuojant pinigai pravalgomi, o mieste nesukuriama nieko naujo.

Raimundas Balza ragino atsakingai planuoti ir europinės paramos lėšas – tai šiemet ypač svarbu, nes prasideda naujasis finansavimo periodas. “Stebina, kai pasamdyti “superiniai” specialistai iš Vilniaus, Paryžiaus ar Niujorko kurpia Šiauliams planą, kaip save realizuoti. Taip nieko nebus. Planą ir strategiją turi kurti pati bendruomenė: pagaliau atsakykime į klausimą, ko mes norime?”

Vidmantas JAPERTAS pabrėžė, kad nemąstant barstomos lėšos Šiaulius atvedė į aklavietę. Jo žodžiais, nepatenkinami šiauliečių lūkesčiai gyventi saugesniame ir garžesniame mieste. Per pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius sumažėjo trečdaliu, bet Šiauliai buvo ne tankinami, o plečiami – pakraščiuose tiesiamos žvyro dangos gatvės. Geriau būtų siūloma žmonėms nesikelti į laukus, rinktis vietą su jau išplėtota infrastruktūra, o šią nuolat atnaujinti. Atkreiptas dėmesys, kad neskirdamas dėmesio ir lėšų dalį infrastruktūros miestas prarado negrįžtamai.

Rezultatai kitose srityse tai pat liūdina. Nors buvo panaikinti maršrutiniai taksi, o Savivaldybės bendrovė “Busturas” tapo monopolininke, susisiekimas viešuoju transportu pablogėjo.

“Sunkiai suvokiamas Šiaulių miesto savivaldybės pasakymas, kad ateinančiais metais žmonės bus skatinami naudotis viešuoju transportu bei ekologišku transportu dviračiais. Juk visai neseniai 2014 metais buvo panaikinti maršrutiniai mikroautobusai, kurie daliai miestiečių buvo vienintelė vieša susisiekimo transporto priemonė, o “Busturo” paslaugos miestiečiams kokybe nepagerėjo, pabrango ir net kuro kainai nukritus +- 30 %, kalba apie paslaugų piginimą neina” – piktinosi Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” pirmininkas Vilmantas Mockus.
Tragiška padėtis švietimo įstaigose – prieš kelis dešimtmečius statytuose darželiuose supuvo vamzdynai, jiems keisti trūksta lėšų. Nėra pinigų ir aplinkai tvarkyti, kad vaikai galėtų žaisti jaukiuose darželių kiemuose. Iš 34 bendrojo lavinimo mokyklų iki galo sutvarkytos tik dvi, kitoms reikia einamojo remonto ar renovacijos.

Populiarios mokyklos perpildytos, o likusios – pustuštės. Užuot skyrusios lėšų ugdymui tobulinti mokyklos yra priverstos šildyti nenaudojamas patalpas.

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas” organizavo viešąsias paskaitas

Fausta Roznyte 01

“Išeidama iš auditorijos tiek po pirmosios, tiek po antrosios paskaitos girdėjau, kad tokių renginių reikia daugiau” – kalbėjo ŠJOA “Apskritasis stalas” valdybos narė Fausta Roznytė

Šių metų sausio 15 ir 20 dieną Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” (toliau -ŠJOA „Apskritasis stalas”) valdybos nariai Šiaulių universiteto bibliotekoje organizavo viešąsias paskaitas.
Paskaitos sulaukė didelio Šiaulių miesto jaunimo susidomėjimo. Jaunus žmones dalyvauti ragino ne tik įdomios ir šiomis dienomis svarbios temos: „Įkvepianti kalba. Nepagrįstos baimės ir savęs paruošimas.“, „Gyvenimo tikslų link. Įpročio galia bei emocinis nusiteikimas“, bet ir charizmatiški, puikiai temas mokantys perteikti lektoriai – Gintaras Ignatavičius ir Donatas Brikas. Dalyviai drąsiai išreiškė savo nuomonę, nebijojo uždavinėti klausimų ir aktyviai įsitraukė į paskaitų programą. Nors ir pamažu, tačiau pradėjo įveikti savo baimes. Lektoriai teigė, kad viena iš didžiausių baimių – viešojo kalbėjimo baimė. Dalyviai išėjo iš komforto zonos: atsistojo prieš pilną salę žmonių ir žengė pirmuosius žingsnius baimės įveikimo link. Tokios paskaitos, kurių metu jaunimas turi nepakartojamą galimybę išmokti, tobulėti ir kurti yra ne tik naudingos, bet ir būtinos. Tad ŠJOA „Apskritasis stalas” idėja kartu tobulėti su miesto jaunimu yra dar vienas pasisekęs tikslas.
„Sunku įsivaizduoti, kokios mintys sukosi dalyvių galvose paskaitų metu. Rašymo priemonės vis spausdavo popieriaus lapą, nes žinios, kurias įgavome yra labai vertingos ir svarbios jaunam žmogui. Išeidama iš auditorijos tiek po pirmosios, tiek po antrosios paskaitos girdėjau, kad tokių renginių reikia daugiau, nes nuoširdžios kalbos ne tik motyvuoja, verčia susimąstyti, bet ir padeda veikti.“ ,- kalbėjo Fausta Roznytė