2015 m. vasario 7 dieną vyks Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” visuotinis susirinkimas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė

Šiaulių Universiteto biblioteka, 412 auditorija

 11.50 – 12.05 Dalyvių ir Delegatų registracija.
12.05 – 12.15 Sveikinimo žodis.
12.15 – 12.20 Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
12.20 – 12.35 „Apskritojo stalo“ 2014 metų veiklos ataskaitos pristatymas.Vilmantas Mockus
12.35 – 12.45 „Apskritojo stalo“ 2014 metų finansų ataskaitos pristatymas.Vilmantas Mockus
12.45 – 12.55 „Apskritojo stalo“ revizijos komisijos ataskaitos pristatymas.
12.55 – 13.15 „Apskritojo stalo“ Pirmininko rinkimai.
13.15 – 13.30 „Apskritojo stalo“ Valdybos rinkimai.
13.30 – 13.40 „Apskritojo stalo“ Revizijos komisijos rinkimai.
13.40 – 14.00 Delegatų rinkimai į Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą.
14.00 – 14.10 Organizacijos „Šiaulių universiteto studentų klubas“ stebėtojos statuso patvirtinimas. Organizacijos „ERSAS“ narės statuso patvirtinimas.
14.10 – 14.20 Dėl Šiaulių mieste steigiamos Vietos veiklos grupės (VVG).
14.20 – 14.30 Kiti klausimai.
14.30 Konferencijos uždarymas.