Blog

 • Jau­ni­mas ke­lia aukš­tus rei­ka­la­vi­mus tu­ri­niui ir for­mai

  Šiau­lių jau­ni­mo or­ga­ni­za­cijų aso­cia­ci­jos „Apsk­ri­ta­sis sta­las“ (ŠJOA „AS“) kon­fe­ren­ci­jo­je iš­rink­tas nau­jas aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas ir nau­jo­ji val­dy­ba. „Apsk­ri­ta­jam sta­lui“ 2020 m. ne­bu­vo vie­ni iš leng­viau­sių, ky­la ne­ma­žai klau­simų dėl atei­ties. „Etap­lius“ pa­si­tei­ra­vo nau­jo­jo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko Min­dau­go Lau­ri­nai­čio, ko jis ke­ti­na im­tis, kad or­ga­ni­za­ci­jos veik­la at­gytų.  – Kas jus paskatino siekti „Apskritojo stalo“ pirmininko posto? –…

 • ŠIAULIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA „APSKRITASIS STALAS“ ATSINAUJINO

  Vasario 8 d. įvykusios nuotolinės Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ eilinės ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu buvo pristatyta asociacijos veiklos ataskaita už 2020 m. ir naujuoju organizacijos primininku išrinktas Mindaugas Laurinaitis. Taip pat išrinkti nauji valdybos nariai: Fausta Roznytė, Rusnė Globytė, Mindaugas Valantinas, Roberta Stonkutė. Į Šiaulių miesto savivaldybės reikalų tarybą išrinkti 2 nauji jaunimo…

 • Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“ Nr. 10.1.2 ESFA -K-917-02-0017. Projekto tikslas – didinti Šiaurės Lietuvos regiono 16-29 metų jaunimo nepakantumą korupcijai įgalinant atpažinti korupcijos rizikas politinės…

 • 2019 m. gegužės 30 dieną, 17:00 val. skelbiama ŠJOA “Apskritasis stalas” neeilinė rinkiminė konferencija Šiaulių jaunimo centre. Darbotvarkė: Pirmininkaujančio(s) ir sekretoriaujančio(s) rinkimas; Kvorumo tikrinimas; Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas; Kandidatų į jaunimo reikalų tarybą pasisakymai; Slapto balsavimo procedūra; Organizacijų priėmimas į organizacijas nares/stebėtojas; Organizacijų pašalinimas iš organizacijų narių/stebėtojų; Kiti klausimai.

 • Jaunų muzikos grupių ir atlikėjų konkursas „Muzika garsiau’19“

  Esi neseniai pradėjęs groti atlikėjas ar grupė? Ieškai progos užlipti ant scenos ir padidinti savo gerbėjų ratą? Nori susipažinti su kitais muzikantais ir susirungti tarpusavyje? Išpildyk visus savo norus ir dalyvauk jaunų muzikos grupių ir atlikėjų konkurse „Muzika garsiau’19“. Laimėjusios grupės ar atlikėjo laukia prizai: 500 Eur muzikinei karjerai vystyti Bilietai į „LOFTAS fest’19“ Galimybė…

 • Trimatė Europos naktis Alytuje

  Išskirtinai Alytui sukurta vizualinė programa „Trimatė Europos naktis“, kurios pagrindiniu akcentu taps 3D grafika vizualizuotas muzikinis performansas. Rotušės aikštėje ant Alytaus teatro laiptų bus pastatyta net trijų aukštų scena, kurią dengs didesnis nei 160 kvadratinių metrų ekranas. Pasitelkus šiuolaikines vaizdo projektavimo technologijas ir jas sinchronizuojant su šviesa bei garsu bus išgaunami magiški vaizdiniai, kurių…

 • Susipažinkite su 46-osios LiJOT Asamblėjos aktualia informacija ir dokumentais

  Primename, kad š. m. balandžio 27-28 d. Druskininkuose (Viešoji įstaiga valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, Maironio g. 22) vyks eilinė 46-oji LiJOT Asamblėja. 46-joje LiJOT Asamblėjoje bus pristatytos LiJOT ir Jaunimo reikalų tarybos 2018 Metinės veiklos ataskaitos. Bus renkamas 1 Valdybos narys vienerių metų kadencijai ir 4 Valdybos nariai dviejų metų kadencijai bei…

 • Registruokite savo komandą „Bėk su Erasmus+ 2019“ bėgimui!

  Jau tradicija tapusi „Bėk su Erasmus+“ iniciatyva šiemet vyksta ketvirtąjį kartą! Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir Švietimo mainų paramos fondas kviečia visas „Erasmus+“ projektų dotaciją gavusias organizacijas prisijungti prie 700 „Bėk su Erasmus+“ komandos bėgikų birželio 2 d. vyksiančiame „We run Vilnius“ 5 km bėgime. Organizacijų komandas turi sudaryti 5–10 asmenų. Dalyvauti gali visi…

 • Seimas priėmė pataisytą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą: kas keisis

  Seimas ketvirtadienį priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, kurios yra paremtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Seimo narių siūlymais. Pagrindinė naujiena, kad įstatyme atsisakoma grėsmės lygių ir pereinama prie šeimos ir vaiko poreikių vertinimo – atsiras pagalbos šeimai poreikis ir vaiko apsaugos poreikis. Pirmuoju atveju šeimai bus teikiama pagalba, antruoju bus stengiamasi…

 • Ieškoma priimančioji šeima

  Amerikos tarptautinio švietimo tarybos organizuoja 8 savaičių trukmės „LEHIGH“ vasaros stažuotės programą Lietuvoje. Programa suteikia jauniems ir gabiems amerikiečiams, norintiems įgyti profesinių ir tarpkultūrinių įgūdžių dirbant Lietuvos organizacijoje, galimybę tuo pačiu metu susipažinti su Lietuva, jos kultūra ir žmonėmis apsigyvenant priimančioje šeimoje. Šiais metais išrinktas stažuotojas jau turi profesinės stažuotės vietą. Ieškoma šeima Vilniuje,…

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!